ทัวร์รัสเซีย เดินทาง29ธ.ค.-4ม.ค.63 บินภายใน 1เที่ยวไม่เหนื่อย

ZSVO02

ทัวร์รัสเซีย เดินทาง29ธ.ค.-4ม.ค.63 บินภายใน 1เที่ยวไม่เหนื่อย

เริ่มต้น 49,999 บาท

ทัวร์รัสเซีย

ทัวร์รัสเซีย เที่ยวรัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

บินตรงสู่เมืองมอสโคว์ บินภายใน 1 เที่ยวไม่เหนื่อย

ชื่อโปรแกรมทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก [เลสโก โอ้โหมอสเซนต์] 

กำหนดการเดินทาง 29 ธันวาคม – 4 มกราคม 2563

เดินทางโดยสายการบิน Aeroflot Russian Airlines

***ราคาเพียง… 49,999 บาท 

 

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์ >>>

บินตรงสู่เมืองมอสโคว์ บินภายใน 1 เที่ยวไม่เหนื่อย ไม่ย้อนเส้นทาง

เมนูพิเศษบุฟเฟ่ต์นานาชาติ โรงแรม 5 ดาว เที่ยวครบมอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

ถ่ายรูปเชคอินกับสถานที่ไฮไลท์มหาวิหารเซนต์บาซิล สนุกกับการทำ DIY ตุ๊กตาแม่ลูกดก

 

อัตราค่าบริการ  (Code:ZSVO02)

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่

ห้องละ 2-3 ท่าน

29 ธ.ค. 2562 – 4 ม.ค.2563 59,999 49,999

**หนังสือเดินทางสัญชาติไทย ไม่ต้องทำวีซ่ารัสเซีย