ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ชมการแสดงละครสัตว์ 5วัน3คืน (ม.ค.-เม.ย.63)

TGDME01

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ชมการแสดงละครสัตว์ 5วัน3คืน (ม.ค.-เม.ย.63)

เริ่มต้น 33,999 บาท

ทัวร์รัสเซีย

ทัวร์รัสเซีย เที่ยวรัสเซีย มอสโคว์ ราคาโปรโมชั่น!! 5วัน3คืน

ชื่อโปรแกรมทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส ซุปตาร์..มอสโคว์ GO ON! 

กำหนดการเดินทาง มกราคม – เมษายน 2563

เดินทางโดยสายการบินไทยแอร์เวย์ TG

***ราคาเพียง 33,999 บาท 

 

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์ >>>

  • ชาร์กอร์ส เมืองที่มีความโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรมทางศาสนาและเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่ง
  • พระราชวังเครมลิน ประกอบด้วยวิหารต่างๆ เปรียบเสมือนหัวใจที่สำคัญของประเทศรัสเซีย
  • วิหารเซนต์บาซิล สถาปัตยกรรมที่มีลักษณะเป็นโดมรูปหัวหอมหรือโบสถ์ลูกกวาดนั่นเอง
  • ช้อปปิ้งตลาดอิสมายโลโว่ เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองนานาชนิด เช่น ตุ๊กตาแม่ลูกดก เป็นต้น
  • พระราชวังซาริซิน่า เป็นพระราชวังฤดูร้อนของพระนางแคทเธอรีน
  • พิเศษ…ชมการแสดงละครสัตว์ การแสดงของสัตว์แสนรู้ที่ไม่ควรพลาด

 

อัตราค่าบริการ  (Code:TGDME01)

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่

พัก 2 – 3 ท่าน

ต่อห้อง

15 – 19 มกราคม 2563 33,999.-
05 – 09 กุมภาพันธ์ 2563  37,999.-
19 – 23 กุมภาพันธ์ 2563 35,999.-
04 – 08 มีนาคม 2563 34,999.-
18 – 22 มีนาคม 2563 36,999.-
22 – 26 เมษายน 2563 36,999.-

**หนังสือเดินทางสัญชาติไทย ไม่ต้องทำวีซ่ารัสเซีย