ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7วัน5คืน (ม.ค.-เม.ย.63)

TGDME02-d

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7วัน5คืน (ม.ค.-เม.ย.63)

เริ่มต้น 42,888 บาท

ทัวร์รัสเซีย

ทัวร์รัสเซีย เที่ยวรัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ราคาโปรโมชั่น!! 7วัน5คืน

ชื่อโปรแกรมทัวร์รัสเซีย มอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ซุปตาร์ รักใสใส หัวใจฉึกฉึก  (Code:TGDME02)

กำหนดการเดินทาง มกราคม – เมษายน 2563

เดินทางโดยสายการบินไทยแอร์เวย์ TG

***ราคาเพียง 42,888 บาท 

 
**หนังสือเดินทางสัญชาติไทย ไม่ต้องทำวีซ่ารัสเซีย