ทัวร์สิงคโปร์ ดูบอล ICC สเปอร์-ยูเวนตุส 21-23ก.ค.62

1557895398

ทัวร์สิงคโปร์ ดูบอล ICC สเปอร์-ยูเวนตุส 21-23ก.ค.62

เริ่มต้น 14,444 บาท

ทัวร์สิงคโปร์

ทัวร์สิงคโปร์ ชมการแข่งขัน ฟุตบอล SINGAPORE ICC สเปอร์-ยูเวนตุส 

ชื่อโปรแกรมทัวร์ PROGRAM SIN ดูบอล ICC สเปอร์-ยูเวนตุส

ชมฟุตบอล TOTTENHAM HOTSPURS – JUVENTUS FC.

(รวมค่าตั๋วฟุตบอล ICC แบบ CAT5 แล้ว)

กำหนดการเดินทาง 21-23 กรกฎาคม 2562

โดยสายการบิน Lion Air (SL) บินเช้า – กลับเย็น 3 วัน 2 คืน 

 

อัตราค่าบริการ

โรงแรม พีเรียด ไฟท์บิน จำนวน ราคา พักเดี่ยว
 

Aqueen Joo Chiat 

Or Same Class

 

21-23

JUL

2019

SL100
0745-1110
SL105
2030-2130
28+1 15,444.- 4,500.-
  • ไม่รวมค่าทิปไกด์ + ค่าทิปคนขับรถ 700 บาท เก็บที่สนามบิน
  • (ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจในการบริการ)

 

สามารถคลิ๊กชมรายละเอียดโปรแกรมได้ที่ Link ด้านล่างได้ค่ะ