ทัวร์สแกนดิเนเวีย 10วัน 7คืน มิ.ย.-ต.ค.62 (EK)

EK016 JUN-OCT 2019

ทัวร์สแกนดิเนเวีย 10วัน 7คืน มิ.ย.-ต.ค.62 (EK)

เริ่มต้น 65,900 บาท

ทัวร์สแกนดิเนเวีย

ทัวร์สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 10 วัน

กำหนดการเดินทาง มิถุนายน – ตุลาคม 2562

โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)

ราคา 65,900 บาท

ล่องเรือชมฟยอร์ด รถไฟสายโรแมนติค Flamsbana

ล่องเรือสำราญDFDS พร้อม Scandinavian Buffet

สต็อคโฮล์ม วาซามิวเซียม แกมล่าสแตน ออสโล พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง

กู๊ดวาเก้น เบอร์เก้น ขึ้นกระเช้ายอดเขาฟลอเยน

โคเปนเฮเก้น สวนสนุกทิโวลี่ ลิตเติ้ลเมอร์เมด

 

โปรแกรมทัวร์

วันแรกกรุงเทพฯ-ดูไบ

วันที่สอง         ดูไบ-สต็อคโฮล์ม-แกมล่าสแตน-พิพิธภัณฑ์เรือวาซา

วันที่สาม        สต็อคโฮล์ม-คาร์ลสตัทออสโล   

วันที่สี่            ออสโล-พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง -อุทยานฟร็อกเนอร์-เกโล่     

วันที่ห้า         มีร์ดาล-รถไฟ FLAMSBANA-ฟลอมล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ดเมืองกู๊ดวาเก้น-เมืองเบอร์เก้น

วันที่หก         เบอร์เก้น–ยอดเขาฟลอเยน -เมืองเกโล่

วันที่เจ็ด        เมืองเกโล่-ออสโล-เรือสาราญDFDS SEAWAYS

วันที่แปด      โคเปนเฮเก้น-พระราชวังอมาเลียนบอร์ก-สวนสนุกทิโวลี-ศาลาว่าการเมือง-ถนนสตรอยก์       

วันที่เก้า        ลิตเติ้ลเมอร์เมด-น้ำพุเกฟิออน-ดูไบ   

วันที่สิบ         กรุงเทพฯ       

อัตราค่าบริการ       

กำหนดการเดินทาง ราคา
มิถุนายน 18-27 มิ.ย. 2562 69,900
กรกฎาคม 12-21 ก.ค. 2562 79,900
สิงหาคม 7-16 ส.ค. 2562 79,900
กันยายน 17-26 ก.ย. 2562 69,900
ตุลาคม 11-20 / 18-27 ต.ค. 2562 65,900

ต้องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ Business Classกรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ

กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม

โดยละเอียดเมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์แล้วทางบริษัทถือว่าท่าน

รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัท