ทัวร์สแกนดิเนเวีย 8วัน 5คืน ก.ย.-ธ.ค.62 (QR)

WQR0608C กันยา-เทศกาลปีใหม่

ทัวร์สแกนดิเนเวีย 8วัน 5คืน ก.ย.-ธ.ค.62 (QR)

เริ่มต้น 52,900 บาท

ทัวร์สแกนดิเนเวีย

ทัวร์สแกนดิเนเวีย 8วัน 5คืน ก.ย.-ธ.ค.62 (QR)

เดนมาร์ก นอร์เวย์ สวีเดน ฟินแลนด์

กำหนดการเดินทาง กันยายน – ธันวาคม 2562

โดยสายการบินกาตาร์ (QR)

ราคา 55,900 บาท

โคเปนเฮเกน  – จตุรัสพระราชวังอามาเลียนบอร์ก – น้ำพุเกฟิออน- เออเรบรู – คาร์ลสตัท – สต็อคโฮล์ม – ศาลาวาการเมือง – แกมลาสแตน – พระราชวังสต็อคโฮล์ม – ออสโล – เอเคอร์บรูคเฮลซิงกิ – ล่องเรือสำราญDFDSและ SILJA LINE ห้องพักวิวทะเล

 

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่1       กรุงเทพฯ – โดฮา

วันที่2        โดฮา – โคเปนเฮเก้น – ลิตเติ้ล เมอร์เมด – น้ำพุเกฟิออน – พระราชวังอมาเลียนบอร์ก – ช้อปปิ้ง – เรือสำราญ DFDS(ห้องวิวทะเล)

วันที่3       ออสโล –พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง – สวนประติมากรรมวิกแลนด์ – เดินเล่นย่านเอเคอร์บรู – ช้อปปิ้งที่แบรนด์เนมย่านถนนคาร์ลโจฮัน 

วันที่4       ออสโล –  คาร์ลสตัท – เออเรบรู

วันที่5       สต็อคโฮล์ม – ศาลาว่าการเมือง – เขตเมืองเก่า “แกมล่าสแตน”

วันที่6       สต๊อคโฮล์ม – พิพิธภัณธ์เรือวาซา – เข้าศาลาว่าการ – ล่องเรือสำราญ ซิลเลียไลน์ SILJA LINE (ห้องพักวิวทะเล)

วันที่7        เฮลซิงกิ – ชมเมือง – โบสถ์หินเทมเปอเลียวคิโอ-เข้าสนามบิน

วันที่8        โดฮา – สนามบินสุวรรณภูมิ

 

อัตราค่าบริการ       

ช่วงออกเดินทาง

 

ผู้ใหญ่พัก

ห้องละ 2 ท่าน

ก.ย.-พ.ย. 2562 55,900
27 ธ.ค.-03 ม.ค. 2563 62,900

ต้องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ Business Classกรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ

อัตราค่าบริการนี้รวม

   • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-โคเปนเฮเก้น // เฮลซิงกิ – กรุงเทพฯ (หรือสลับประเทศลงก่อน-หลัง)
   • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่
   • อนุญาตให้คนขับรถเกิน12ช.ม./วัน
   • โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน ราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก
   • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
   • ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้นำเที่ยวตลอดการเดินทาง1 ท่าน
   • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ1,000,000 บาท (หากผู้เดินทางอายุเกิน 75 ปี หรือไม่ได้เดินทางไปและกลับพร้อมกรุ๊ปต้องซื้อประกันสุขภาพเพิ่ม)