ทัวร์สแกนดิเนเวีย 4ประเทศ นั่งรถไฟสายโรแมนติก (มิ.ย.-ส.ค.63)

BT-SNV001_TG

ทัวร์สแกนดิเนเวีย 4ประเทศ นั่งรถไฟสายโรแมนติก (มิ.ย.-ส.ค.63)

เริ่มต้น 129,000 บาท

ทัวร์สแกนดิเนเวีย

ทัวร์สแกนดิเนเวีย 4ประเทศ เดนมาร์ก นอร์เวย์ ฟินแลนด์ สวีเดน 12วัน 9คืน

พักดี รร.4ดาว ไฮไลท์!!นั่งรถไฟสายโรแมนติก “ฟลอมสบานา”

พักบนเรือสำราญ 2คืน DFDS และ Silja Line 

กำหนดการเดินทาง มิถุนายน-สิงหาคม 2563

เดินทางโดยสายการบินไทยแอร์เวย์ TG (สะสมไมล์ 50%)

>>>ราคาเริ่มต้น… 129,900 บาท ยังไม่รวมค่าวีซ่า

 

 

อัตราค่าบริการ  (Code: BT-SNV001TG)

เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ไฟล์ทบิน ราคาผู้ใหญ่

/ เด็กพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

(พักห้องละ 2 ท่าน)

02 ก.ค. 63 13 ก.ค. 63 TG950/TG961 135,000
06 ส.ค. 63 17 ส.ค. 63 TG950/TG961 129,000