ทัวร์สแกนดิเนเวีย 4ประเทศ นั่งรถไฟสายโรแมนติก 9วัน 6คืน เม.ย.-ต.ค.63(QR)

WQR0609C เมษา-ตุลา63

ทัวร์สแกนดิเนเวีย 4ประเทศ นั่งรถไฟสายโรแมนติก 9วัน 6คืน เม.ย.-ต.ค.63(QR)

เริ่มต้น 69,900 บาท

ทัวร์สแกนดิเนเวีย

ทัวร์สแกนดิเนเวีย 4ประเทศ นั่งรถไฟสายโรแมนติก 9วัน 6คืน

ล่องเรือสำราญ 2 ลำวิวทะเล *นั่งรถไฟสายโรแมนติก*ล่องเรือซอจ์นฟจอร์ด

KARLSTAD*OREBRO*GOL*FLAM*GUDVANGEN

โคเปนเฮเก้น – พักบนเรือสำราญ DFDS – ออสโล – สวนประติมากรรมวิกแลนด์ –ฟลัม

ล่องเรือชม ฟจอร์ด – นั่งรถไฟสายโรแมนติก – เกลโล – เมืองคาร์ลสตัท – เมืองเออเรบรู

สต๊อกโฮล์ม – ล่องเรือสำราญซิลเลียไลน์ Silja Line – เฮลซิงกิ

กำหนดการเดินทาง เมษายน – ตุลาคม 2563

เดินทางโดยสายการบินโดยสายการบิน กาตาร์ แอร์เวย์

>>>ราคาเริ่มต้น… 69,900 บาท ยังไม่รวมค่าวีซ่า

 

 เส้นทางการเดินทาง

วันที่1                สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่2               โคเปนเฮเก้น – ชมเมือง – ลิตเติ้ลเมอร์เมด – ล่องเรือสำราญ DFDS(พักห้อง SEA VIEW)

วันที่3                ออสโล – ชมเมือง – ฟลัม/วอส

วันที่4               ฟลัม – ล่องเรือชมฟจอร์ด (มรดกโลกทางธรรมชาติ) – นั่งรถไฟสายโรแมนติก(สวยที่สุดในนอร์เวย์) – โกล / เกลโล่

วันที่5              โกล / เกลโล่ – ออสโล – ชมเมือง – ลานสกีโฮลเมนโคเลนการช้อปปิ้งที่ ย่านคาร์ล โจฮันสตรีท

วันที่6              ออสโล– คาร์ลสตัด – โอเรบรู – สต๊อกโฮล์ม

วันที่7               สต๊อคโฮล์ม – ชมเมือง – เข้าชมศาลาวาการเมือง – แกมล่าสแตน– พิพิธภัณฑ์เรือรบวาซา – ล่องเรือสำราญSILJA LINE(พักห้อง SEA VIEW)

วันที่8                เฮลซิงกิ – ชมเมือง – เดินทางกลับ

วันที่9               โดฮา – สนามบินสุวรรณภูมิ

 

อัตราค่าบริการ  (Code: WQR0609C)

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่

พักห้องละ 2 ท่าน

เม.ย. – ต.ค. 63 69,900
9 – 17เม.ย.63 75,900