ทัวร์หลวงพระบาง ตักบาตรข้าวเหนียว บินดี (มี.ค.-มิ.ย.63)

BT-LAO01_PG

ทัวร์หลวงพระบาง ตักบาตรข้าวเหนียว บินดี (มี.ค.-มิ.ย.63)

เริ่มต้น 12,900 บาท

ทัวร์หลวงพระบาง

ทัวร์หลวงพระบาง ลาว ตักบาตรข้าวเหนียว บินดี อยู่สบาย

เที่ยวเมืองมรดกโลก 3วัน2คืน

กำหนดการเดินทาง : มีนาคม-มิถุนายน 2563 

เดินทางโดยสายการบิน บางกอกแอร์เวย์ PG

[[ ราคาเริ่มต้นที่..12,900.- ]] 

 


อัตราค่าบริการ
 (Code:BT_LAO01PG)  
>>>

เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่
13 มี.ค. 63 15 มี.ค. 63 12,900
01 พ.ค. 63 03 พ.ค. 63 14,900
02 พ.ค. 63 04 พ.ค. 63 13,900
09 พ.ค. 63 11 พ.ค. 63 12,900
29 พ.ค. 63 31 พ.ค. 63 12,900
03 มิ.ย. 63 05 มิ.ย. 63 12,900
05 มิ.ย. 63 07 มิ.ย. 63 12,900
19 มิ.ย. 63 21 มิ.ย. 63 12,900

***ท่านสามารถชมรายละเอียดได้ที่ลิ้งด้านล่างค่ะ >>>