ทัวร์หลวงพระบาง เวียงจันทน์ วังเวียง (เม.ย.-มิ.ย.63)

BT-LAO02_FD

ทัวร์หลวงพระบาง เวียงจันทน์ วังเวียง (เม.ย.-มิ.ย.63)

เริ่มต้น 12,900 บาท

ทัวร์หลวงพระบาง

ทัวร์หลวงพระบาง เวียงจันทน์ วังเวียง 3 วัน 2 คืน บินประหยัด พัก 4ดาว 

กำหนดการเดินทาง : เมษายน-มิถุนายน 2563 

เดินทางโดยสายการบิน แอร์เอเชีย FD

[[ ราคาเริ่มต้นที่..12,900.- ]] 

 


อัตราค่าบริการ
 (Code:BT_LAO02FD)  
>>>

เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ผู้ใหญ่
07 มี.ค.63 09 มี.ค.63 13,900
21 มี.ค.63 23 มี.ค.63 13,900
04 เม.ย.63 06 เม.ย.63 15,900
11 เม.ย.63 13 เม.ย.63 16,900
12 เม.ย.63 14 เม.ย.63 16,900
13 เม.ย.63 15 เม.ย.63 16,900
02 พ.ค.63 04 พ.ค.63 15,900
16 พ.ค.63 18 พ.ค.63 13,900
30 พ.ค.63 01 มิ.ย.63 13,900

***ท่านสามารถชมรายละเอียดได้ที่ลิ้งด้านล่างค่ะ >>>