ทัวร์หลวงพระบาง ลาว เที่ยวเมืองมรดกโลก (มี.ค.-พ.ย.63)

BT-LAO001_FD

ทัวร์หลวงพระบาง ลาว เที่ยวเมืองมรดกโลก (มี.ค.-พ.ย.63)

เริ่มต้น 9,900 บาท

ทัวร์หลวงพระบาง

ทัวร์หลวงพระบาง ลาว หลวงพระบาง บินประหยัด อยู่สบาย 

เที่ยวเมืองมรดกโลก 3วัน2คืน

กำหนดการเดินทาง : มีนาคม-พฤศจิกายน 2563 

เดินทางโดยสายการบิน แอร์เอเชีย FD

[[ ราคาเริ่มต้นที่..9,900.- ]] 

 


อัตราค่าบริการ
 (Code:BT_LAO001FD)  
>>>

วันเดินทาง กรุ๊ปไซด์จำนวน ผู้ใหญ่
27-29 มี.ค. 63 24+1 12,900
04-06 เม.ย. 63 24+1 13,900
13-15 เม.ย. 63 24+1 16,900
08-10 พ.ค. 63 24+1 9,900
22-24 พ.ค. 63 24+1 9,900
03-05 มิ.ย.63 24+1 12,900
12-14 มิ.ย.63 24+1 11,900
26-28 มิ.ย.63 24+1 12,900
05-07 ก.ค.63 24+1 13,900
17-19 ก.ค.63 24+1 12,900
26-28 ก.ค.63 24+1 13,900
08-10 ส.ค.63 24+1 12,900

***ท่านสามารถเช็ควันเดินทางอื่นๆ และชมรายละเอียดได้ที่ลิ้งด้านล่างค่ะ >>>