ทัวร์หลวงพระบาง เที่ยวเมืองมรดกโลก (มี.ค.-ส.ค.63)

FD311asd

ทัวร์หลวงพระบาง เที่ยวเมืองมรดกโลก (มี.ค.-ส.ค.63)

เริ่มต้น 6,666 บาท

ทัวร์หลวงพระบาง

ทัวร์หลวงพระบาง สะบายดีหลวงพระบาง เที่ยวเมืองมรดกโลก 3วัน2คืน

หลวงพระบาง ความคลาสสิกของเมืองมรดกโลก ธรรมชาติ วัฒนธรรม ชีวิตผู้คน ผสมผสานกันอย่างลงตัว

ตักบาตรข้าวเหนียว:ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของการมาเที่ยวที่หลวงพระบาง

พระราชวังหลวงพระบาง:เป็นพระราชวังเก่าแก่ของเจ้ามหาชีวิตของหลวงพระบาง

พระธาตุภูษี:ชมวิวเมืองหลวงพระบาง 360องศา

วัดเชียงทอง:วัดหลวงคู่บ้านคู่เมือง ไฮไลท์สิมหลังเก่าแก่ที่สุดที่เป็นอัญมณีแห่งศิลปะล้านช้าง

วัดวิชุนราช:วัดนี้มีพระธาตุเจดีย์องค์ใหญ่รูปทรงคล้ายแตงโมผ่าครึ่งชาวลาวเรียกว่า พระธาตุหมากโม

วัดแสนสุขขาราม:เป็นวัดเก่าแก่ เป็นวัดที่มีพระพุทธรูปยืนองค์ใหญ่ ที่มีอยู่เพียงองค์เดียวในหลวงพระบาง

น้ำตกตาดกวางสี:ได้ชื่อว่าเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดของหลวงพระบาง

ถ้ำติ่ง:ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มีพระพุทธรูปไม้จำนวนนับ 2,500องค์

ช๊อปปิ้งแบบสโลว์ไล้ฟ์ ที่ตลาดมืด และ ตลาดเช้า พักโรงแรมหลวงพระบาง 2คืน

กำหนดการเดินทาง : มีนาคม-สิงหาคม 2563 

เดินทางโดยสายการบิน แอร์เอเชีย FD

[[ ปรับราคา เหลือเริ่มต้นที่..6,666.- ]] **สำหรับพีเรียดใกล้เดินทาง โปรไฟไหม้

 


อัตราค่าบริการ
 (FD311)  
>>>

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่
7-9 มีนาคม 63 6,666
14-16 มีนาคม 63 10,888
21-23 มีนาคม 63 10,888
28-30 มีนาคม 63 10,888
12-14 เมษายน 63 17,888
13-15 เมษายน 63 17,888
14-16 เมษายน 63 15,888
25-27 เมษายน 63 11,888
3-5 พฤษภาคม 63 12,888
9-11 พฤษภาคม 63 11,888
16-18 พฤษภาคม 63 10,888
23-25 พฤษภาคม 63 9,888
30พฤษภาคม-1มิถุนายน 63 10,888
6-8 มิถุนายน 63 9,888
13-15 มิถุนายน 63 10,888
20-22 มิถุนายน 63 10,888
27-29 มิถุนายน 63 9,888
11-13 กรกฎาคม 63 10,888
18-20 กรกฎาคม 63 10,888
1-3 สิงหาคม 63 10,888
15-17 สิงหาคม 63 10,888
22-24 สิงหาคม 63 10,888
29-31 สิงหาคม 63 10,888

***ท่านสามารถชมรายละเอียดได้ที่ลิ้งด้านล่างค่ะ >>>