ทัวร์หลีเป๊ะ พักโรงแรมระดับ4 ดาว 2คืน (ต.ค.-ธ.ค.63)

ZYV54T2Anv

ทัวร์หลีเป๊ะ พักโรงแรมระดับ4 ดาว 2คืน (ต.ค.-ธ.ค.63)

เริ่มต้น 9,888 บาท

ทัวร์ไทย

ทัวร์ในประเทศ แพ็คเก็จทัวร์ ทัวร์หลีเป๊ะ 3วัน 2คืน

โดยสายการบิน Nok Air (DD) จากกรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานดอนเมือง)  

สู่ท่าอากาศยานหาดใหญ่ รวมน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้เครื่อง 20กก. ถือขึ้นเครื่อง Carry on 7 กก.

เดินทางเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563

พักหลีเป๊ะ Akira ระดับ4 ดาว 2คืน อาหารรวม 6 มื้อ 

〰เกาะตะรุเตา เกาะไข่

〰ดำน้ำสุดฟินส์ (ร่องน้ำจาบัง,เกาะอาดัง ราวี,เกาะหินงาม,เกาะยาง)

✔17-19 ต.ค.(9,888฿) — 4 ที่

✔31ต.ค.-2พ.ย.(9,888฿) — 6ที่

เดือนพ.ย. รับได้

***เริ่มต้น 9,888 บาท/ท่าน 


***สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line : starlighttravel / โทร: 095-2624694