ทัวร์อินเดีย แคชเมียร์ เลห์ ลาดักห์ 9วัน8คืน (1-9พ.ค.63)

S__13500441

ทัวร์อินเดีย แคชเมียร์ เลห์ ลาดักห์ 9วัน8คืน (1-9พ.ค.63)

เริ่มต้น 35,900 บาท

ทัวร์อินเดีย

ทัวร์อินเดีย แคชเมียร์ เลห์ ลาดักห์ 9วัน 8คืน

โปรแกรมเปิดใหม่ 2020 [KASHMIR & LADAKH] 

“แคชเมียร์”  ได้รับการเปรียบเปรยว่า…ดินแดนแห่งนี้เป็นสวรรค์บนดิน

เที่ยวครบจบที่เดียว มนต์เสน่ห์ของ 2เมือง แคชเมียร์ เลห์ ลาดักห์

>>>TREASURESS OF KASHMIR & LADAKH

✈️โดยสายการบิน SPICEJET (SG)
📆เดินทาง 1 – 9 พ.ค. 2020
➖พักบ้านเรือกลางทะเลสาบ
➖ทะเลสาบแปงกอง
➖ขี่ม้าชมวิวภูเขาหิมะ
➖สนุกสนานกับ Cable car, สกีหิมะ ฯลฯ
***ราคาเริ่มต้น 35,900 บาท***  (❌ราคาไม่รวมค่าวีซ่าและค่าทิป)

 


อัตราค่าบริการ >>

วันเดินทาง ราคาทัวร์ (บาท / ท่าน) พักเดี่ยว ค่าวีซ่า
1 พ.ค. 63 – 9 พ.ค.  35,900.- 7,900.- 1,990.-


ค่าทิปคนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น หัวหน้าทัวร์ 1
,500 บาท /ท่านมัดจำท่านละ 15,000 บาท

>>ท่านสามารถคลิ๊กวันเดินทางอื่นๆได้ที่ลิงค์ด้านล่างค่ะ