ทัวร์อินเดีย เลห์ ลาดักห์ อินเดีย 8วัน5คืน (เม.ย.63)

S__29696171

ทัวร์อินเดีย เลห์ ลาดักห์ อินเดีย 8วัน5คืน (เม.ย.63)

เริ่มต้น 29,900 บาท

ทัวร์อินเดีย

ทัวร์อินเดีย เลห์ ลาดักห์ อินเดีย 8วัน 5คืน

กำหนดการเดินทางเดือน เมษายน 2563

โดยสายการบินไทยแอร์เวย์ (TG)

***ราคาเริ่มต้น 32,900… ลดเหลือ 29,999 บาท*** 

 


อัตราค่าบริการ Freezing Ladakh>>

วันเดินทาง ราคาทัวร์

(บาท / ท่าน)

พักเดี่ยว ค่าวีซ่า
1 เม.ย. 63 – 8 เม.ย. 63 29,900.- 5,900.- 1,990.-
2 เม.ย. 63 – 9 เม.ย. 63 29,900.- 5,900.- 1,990.-
8 เม.ย. 63 – 15 เม.ย. 63 33,900.- 5,900.- 1,990.-


“โปรแกรมนี้เป็นราคาโปรโมชั่นไม่สามารถยกเลิกได้ทุกกรณี”

 ***มัดจำท่านละ 15,000 บาท

***ค่าทิปคนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น หัวหน้าทัวร์ 2,400 รูปี /ท่าน

>>ท่านสามารถคลิ๊กวันเดินทางอื่นๆได้ที่ลิงค์ด้านล่างค่ะ