ทัวร์อเมริกาตะวันตก 10วัน ซานฟรานซิสโก ทะเลสาบทาโฮ ลาสเวกัส

WCX5010S สิงหา-ตุลา62

ทัวร์อเมริกาตะวันตก 10วัน ซานฟรานซิสโก ทะเลสาบทาโฮ ลาสเวกัส

เริ่มต้น 99,900 บาท

ทัวร์อเมริกา

ทัวร์อเมริกาตะวันตก 10 วัน ตะลุยอุทยานแห่งชาติ [CX]

เที่ยวซานฟรานซิสโก – ทะเลสาบทาโฮ – โยเซมิติ – ลาสเวกัส – ลอส แองเจลิส

ล่องเรือชมความงดงามของทะเลสาบทาโฮและทิวทัศน์ของภูเขาที่เรียงรายอย่างสวยงาม

เข้าชมความสวยงามของน้ำตกผ้าคลุมหน้าเจ้าสาวและน้ำตกโยเซมิติ ณ อุทยานแห่งชาติโยเซมิติ

ชมความยิ่งใหญ่ของแกรนด์แคนยอนสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ (WEST RIM)

นำท่านชม โรงถ่ายยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ และสนุกสนานกับเครื่องเล่นมากมาย

อิสระช้อปปิ้งอย่างจุใจ ณ ซิทาเดล เอาทเลท และ ลาส เวกัส พรีเมี่ยม เอาท์เลท

บินตรงโดยสายการบิน คาเธ่ต์ แปซิฟิค แอร์ไลน์ 

กำหนดการเดินทาง สิงหาคม-ตุลาคม  2562

? ราคาเริ่มต้น… 99,900?

 

อัตราค่าบริการ (Code: WCX5010S)

(โทรด่วน 095-2624694)

ออกเดินทางช่วง ผู้ใหญ่พัก

ห้องละ 2 ท่าน

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

              พักท่านเดียว / ห้อง

                      จ่ายเพิ่ม

13-22 ก.ย. 2562 99,900 99,900 95,900 27,900
11-20 ต.ค. 2562 107,900 107,900 103,900 27,900
16-25 ก.ค. //
03-12 ส.ค. 2562
109,900 109,900 105,900 27,900

***ท่านสามารถชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิ้งด้านล่างค่ะ>>>