ทัวร์อเมริกาตะวันตก 10 วัน ตะลุยอุทยานแห่งชาติ [CX]

WCX5010L กันยา-ธันวา62

ทัวร์อเมริกาตะวันตก 10 วัน ตะลุยอุทยานแห่งชาติ [CX]

เริ่มต้น 79,900 บาท

ทัวร์อเมริกา

ทัวร์อเมริกาตะวันตก 10 วัน ตะลุยอุทยานแห่งชาติ [CX]

เที่ยวชมอุทยานแห่งชาติไซออน-ไบร์ซ แคนยอน-แอนทีโลป แคนยอน-แกรนด์ แคนยอน

เข้าชม อุทยานแกรนด์แคนยอน สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ 1 ใน 7 ของโลก

เก็บภาพความงาม ณ ฮอร์สชูเบนด์ จุดโค้งของแม่น้ำโคโลราโด ที่ถูกน้ำกัดเซาะจนกลายเป็นรูปเกือกม้า

สัมผัสความงดงามและความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ณ “แอนทีโลป แคนยอน”

เข้าชม อุทยานแห่งชาติไบร์ซแคนยอน และ อุทยานแห่งชาติไซออน

บินตรงโดยสายการบิน คาเธ่ต์ แปซิฟิค แอร์ไลน์ 

กำหนดการเดินทาง กันยายน-ธันวาคม  2562

? ราคาเริ่มต้น… 79,900?

 

อัตราค่าบริการ (Code: WCX5010L)

(โทรด่วน 095-2624694)

ออกเดินทางช่วง

 

ผู้ใหญ่พัก

ห้องละ 2 ท่าน

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

              พักท่านเดียว / ห้อง

                      จ่ายเพิ่ม

ก.ย.-ธ.ค. 2562 79,900 79,900 75,900 24,900
ต้องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ BUSINESS CLASS กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ
หมายเหตุ : โรงแรมในประเทศอเมริกา ไม่มีห้องพักสำหรับ 3 ท่าน (TRIPLE ROOM) จะเป็นเตียงใหญ่ 2 เตียงแทน
***ท่านสามารถชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิ้งด้านล่างค่ะ>>>