ทัวร์ฮอกไกโด HAPPY HOKKAIDO เฉียบ เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ

HJH-XJ42-A02

ทัวร์ฮอกไกโด HAPPY HOKKAIDO เฉียบ เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ

เริ่มต้น 18,876 บาท

ทัวร์ฮอกไกโด 

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮอกไกโด HOKKAIDO เฉียบ เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ 4วัน 2คืน

ชื่อโปรแกรมทัวร์ HAPPY HOKKAIDO เฉียบ

โดยสารการบินTHAI AIR ASIA X (XJ)

กำหนดการเดินทางเดือน มิถุนายน-สิงหาคม 2562 

***ราคาเริ่มต้น 18,876 บาท***

 

ไฮไลท์โปรแกรม (Code:HJH-XJ42-A02 )

  • พิเศษสุด สำหรับลูกค้าคนพิเศษของเรา
  • เมนูซาบู ขาปู บุฟเฟ่ต์
  • โรงแรมใกล้ที่ช้อปปิ้ง ช้อปิ้งอย่างจุใจ
  • อาบน้ำแร่แช่ ออนเซน เพื่อสุขภาพ
  • คลองโอตารุ , พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี , ทานุกิโคจิ

 

อัตราค่าทัวร์

เดินทาง ราคาทัวร์
ผู้ใหญ่
วันที่ 1-4 มิ.ย. 62 19,876
วันที่ 36 มิ.ย. 62 18,876
วันที่ 8-11 มิ.ย. 62 19,876
วันที่ 10-13 มิ.ย. 62 18,876
วันที่ 15-18 มิ.ย. 62 19,876
วันที่ 17-20 มิ.ย. 62 18,876
วันที่ 22-25 มิ.ย. 62 19,876
วันที่ 24-27 มิ.ย. 62 18,876
วันที่ 29 มิ.ย.-2 ก.ค. 62 21,876
วันที่ 14 ก.ค. 62 20,876
วันที่ 6-9 ก.ค. 62 21,876
วันที่ 8-11 ก.ค. 62 21,876
วันที่ 13-16 ก.ค. 62 21,876
วันที่ 15-18 ก.ค. 62 21,876
วันที่ 20-23 ก.ค. 62 21,876
วันที่ 22-25 ก.ค. 62 21,876
วันที่ 27-30 ก.ค. 62 23,876
วันที่ 29 ก.ค. – 1 ส.ค. 62 22,876
วันที่ 3 – 6 ส.ค. 62 22,876
วันที่ 5-8 ส.ค. 62 21,876
วันที่ 10-13 ส.ค. 62 23,876
วันที่ 12-15 ส.ค. 62 22,876
วันที่ 17-20 ส.ค. 62 22,876
วันที่ 19-22 ส.ค. 62 21,876
วันที่ 24-27 ส.ค. 62 22,876
วันที่ 26-29 ส.ค. 62 21,876
วันที่ 31 ส.ค.- 3 ก.ย. 62 22,876

 

สอบถามเพิ่มเติมและเช็คที่นั่งได้ที่ LINE ID = starlighttravel /095-2624694