ทัวร์ฮอกไกโด คิโรโระรีสอร์ท อิสระ1วันเต็ม (ธ.ค.-มี.ค.63)

SJH01-SIG-01

ทัวร์ฮอกไกโด คิโรโระรีสอร์ท อิสระ1วันเต็ม (ธ.ค.-มี.ค.63)

เริ่มต้น 24,777 บาท

ทัวร์ฮอกไกโด

ทัวร์ฮอกไกโด HOKKAIDO KIRORO SKI RESORT 5วัน 3คืน

กำหนดการเดินทาง ธันวาคม – มีนาคม 2563

โดยสายการบินนกสกู๊ต (XW)

***ราคาเริ่มต้น 24,999 บาท*** 

 

เส้นทางการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง – ฟรี มิราเคิลเลาจน์ระหว่างรอขึ้นเครื่อง – สนามบินนิวชิโตเสะ ฮอกไกโด (-/-/)
วันที่ 2สนามบินนิวชิโตเสะ – เมืองโนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกคุดานิ – ภูเขาไฟโชวะชินซัง – สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน (ไม่รวมค่าเข้า) – คิโรโระ สกี รีสอร์ท – แช่ออนเซ็นธรรมชาติ (-/SB/D)
วันที่ 3ลานสกี คิโรโระ – เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – นาฬิกาไอน้าโบราณ – ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้- ถนนซาไกมาจิ – เมืองซัปโปโร (B/L/-)
วันที่ 4อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย OPTION A หรือ อิสระช้อปปิ้งเมืองซัปโปโร OPTION B (B/-/-)

** ไม่รวมค่ารถไฟในการเดินทาง ไกด์แนะนาเส้นทางให้ หรือ เลือกใช้บริการรถบัสพร้อมไกด์ตามเงื่อนไขบริการ**

วันที่ 5ศาลเจ้าฮอกไกโด – ตลาดปลาโจไก – สนามบินนิวชิโตเสะ – สนามบินดอนเมือง (B/-/-)

 

อัตราค่าบริการ (Code:SJH 01 )

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ห้องละ2-3 ท่าน
06-10 ธันวาคม 2562 26,999.- 24,999.-
11-15 ธันวาคม 2562 24,777.-
20-24 ธันวาคม 2562 25,999.-
01-05  มกราคม 2563 33,999.-  FULL
15-19 มกราคม 2563 24,999.-
24-28 มกราคม 2563 24,999.-
07-11 กุมภาพันธ์ 2563 28,999.-
21-25 กุมภาพันธ์ 2563 24,999.-
28 กุมภาพันธ์ -03 มีนาคม 2563 24,999.-
06-10  มีนาคม 2563 24,999.-
13-17  มีนาคม 2563 24,999.-
20-24 มีนาคม 2563 24,999.-


**ท่านสามารถชมรายละเอียดได้โดยคลิ๊กลิ้งค์ด้านล่างค่ะ