ทัวร์ฮอกไกโด ชมขบวนพาเหรดเพนกวิน อิสระ1วันเต็ม (ธ.ค.-มี.ค.63)

SJH03-01-01

ทัวร์ฮอกไกโด ชมขบวนพาเหรดเพนกวิน อิสระ1วันเต็ม (ธ.ค.-มี.ค.63)

เริ่มต้น 23,777 บาท

ทัวร์ฮอกไกโด

ทัวร์ฮอกไกโด ชมขบวนพาเหรดเพนกวิน อิสระฟรีเดย์ 1วัน

กำหนดการเดินทาง ธันวาคม – มีนาคม 2563

โดยสายการบินนกสกู๊ต (XW)

***ราคาเริ่มต้น 23,777 บาท*** 

 

เส้นทางการเดินทาง

วันที่ 1กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง – ฟรี มิราเคิลเลาจน์ระหว่างรอขึ้นเครื่อง – สนามบินนิวชิโตเสะ ฮอกไกโด (-/-/)
วันที่ 2สนามบินนิวชิโตเสะ – เมืองอาซาฮิคาวะ – สวนสัตว์อาซาฮิยามะ ขบวนพาเหรดเพนกวิน -แช่ออนเซ็นธรรมชาติ (-/SB/-)
วันที่ 3ลานสกี SHIKISAI – เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – นาฬิกาไอน้ำโบราณ – ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ – ถนนซาไกมาจิ – โรงงานช็อคโกแลต – DUTY FREE – เมืองซัปโปโร – นั่งชิงช้าสวรรค์ชมวิวเมืองซัปโปโร (B/L/-)
วันที่ 4อิสระท่องเที่ยว หรือ อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ภายในเมืองซัปโปโร มี ไกด์แนะนาเส้นทางให้ หรือ OPTION A เลือกใช้บริการรถบัสพร้อมไกด์ ท่องเที่ยวหุบเขานรกจิโงคุดานิ – ภูเขาไฟโชวะชินซัน – สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน – ทะเลสาบโทยะ (B/-/-)
วันที่ 5ตลาดปลาโจไก – ศาลเจ้าฮอกไกโด – สนามบินนิวชิโตเสะ – สนามบินดอนเมือง (B/-/-)


อัตราค่าบริการ
(Code:SJH 03 )

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ห้องละ2-3 ท่าน
06-10 ธันวาคม 2562 25,990.-
11-15 ธันวาคม 2562 23,777.-
20-24 ธันวาคม 2562 24,990.-
01-05  มกราคม 2563 25,990.-
15-19 มกราคม 2563 23,990.-
24-28 มกราคม 2563 23,990.-
07-11 กุมภาพันธ์ 2563 เทศกาลน้ำแข็ง 29,990.-
21-25 กุมภาพันธ์ 2563 23,990.-
28 กุมภาพันธ์ -03 มีนาคม 63 23,990.-
06-10  มีนาคม 2563 24,990.-
13-17  มีนาคม 2563 24,990.-
20-24 มีนาคม 2563 24,990.-

**ท่านสามารถชมรายละเอียดได้โดยคลิ๊กลิ้งค์ด้านล่างค่ะ