ทัวร์ฮอกไกโด ซัปโปโร โอตารุ บิเอะ คิโรโระ 6วัน4คืน มี.ค.-เม.ย.63 (XW)

889

ทัวร์ฮอกไกโด ซัปโปโร โอตารุ บิเอะ คิโรโระ 6วัน4คืน มี.ค.-เม.ย.63 (XW)

เริ่มต้น 27,888 บาท

ทัวร์ฮอกไกโด

ทัวร์ฮอกไกโด ซัปโปโร โอตารุ บิเอะ คิโรโระ 6วัน4คืน

ชื่อโปรแกรม XW889Hokkaido So Good 6D4N

พักอาซาฮิคาวะ1คืน คิโรโระสกีรีสอร์ท 1 คืน ซัปโปโร2 คืน

ทานเมนูบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์+ชาบูหมูไม่อั้น!!! 

กำหนดการเดินทาง มีนาคม – เมษายน 2563

โดยสายการบิน นกสกู๊ต (XW)

ไฟล์ทบิน

Departure: DMK-CTS XW146 04.00-12.15

Return:       CTS-DMK XW145 14.55-20.35

***ราคาเริ่มต้น…  27,888 บาท*** 

วันที่ รายละเอียดท่องเที่ยว
1 พร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมืองเคาน์เตอร์สายการบิน NokScoot (XW)

2 ออกเดินทางสู่ฮอกไกโด DMK – CTS XW146  04.00-12.15 สนามบินนิวชิโตะเสะ – หมู่บ้านเทพนิยาย นิงเกิ้ลเทอเรส – อาซาฮิคาว่า – หมู่บ้านราเมง – ห้างAeon Mall   
3 พิพิธภัณฑ์โอะโตโกยาม่า สาเก – บิเอะ – บ่อน้ำสีฟ้า – ผ่านชม Patchwork Road – ร้านดิวตี้ฟรี –
คิโรโระ สกีรีสอร์ท  
ä อาหาร เช้า, เที่ยง,เย็น
4

 

โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – เครื่องแก้วโอตารุ – คาเฟ่คิตตี้ – ซัปโปโร – ช้อปปิ้งโรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ – เนินพระพุทธเจ้า – มิตซุยเอาท์เล็ตพาร์ค
ä อาหาร เช้า, เที่ยง,เย็น (บุฟเฟ่ต์ขาปู+ชาบูหมูไม่อั้น)   
5 ตลาดปลาโจไก (มีรถ ไกด์บริการพาไปชม) หรืออิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือซื้อบัสเสริม Option Tour      äอาหาร เช้า
6 ซัปโปโร – ทำเนียบรัฐบาลเก่า – ถ่ายรูปหอนาฬิกา – สวนโอโดริ – สนามบินชิโตะเสะ –
ท่าอากาศยานดอนเมือง
CTS – DMK XW145 14.55-20.35 äอาหาร เช้า

อัตราค่าบริการ (Code: XW889)

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่
28 มีนาคม –2 เมษายน 63 27,888
30 มีนาคม -4 เมษายน 63 29,888
4-9 เมษายน 63 31,888
6-11 เมษายน 63 29,888
11-16 เมษายน 63 37,888
13-18 เมษายน 63 32,888
18-23 เมษายน 63 29,888
20-25 เมษายน 63 29,888

**ท่านสามารถชมรายละเอียดได้โดยคลิ๊กลิ้งค์ด้านล่างค่ะ