ทัวร์ฮาร์บิน COUNTDOWN HARBIN 30Dec-4Jan20

GQ1HRB-FM002

ทัวร์ฮาร์บิน COUNTDOWN HARBIN 30Dec-4Jan20

เริ่มต้น 36,900 บาท

ทัวร์ฮาร์บิน

ทัวร์จีน ทัวร์ฮาร์บิน เทศกาลแกะสลักหิมะและน้ำแข็งนานาชาติ 1 ปีมีครั้งเดียวเท่านั้น

ทัวร์เทศกาลปีใหม่ COUNTDOWN HARBIN SNOW FROZEN 6 วัน 4 คืน

เกาะพระอาทิตย์ | Harbin Ice & Snow Festival 2020 | หมู่บ้านหิมะ | ถนนจงยาง

พักโรงแรมระดับ 4 ดาว | แจกฟรี หมวก ผ้าพันคอ ถุงมือ แผ่นทำความร้อน (รับที่ฮาร์บิน)

โดยสายการบินเซี่ยงไฮ้แอร์ไลน์ (FM)

กำหนดการเดินทาง 30 ธ.ค. 62 – 04 ม.ค. 63

>>>ราคาเพียง 36,900 บาท 

 

เส้นทางการเดินทาง>>>

วันที่ 1.    กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)-เซี่ยงไฮ้(สนามบินเซี่ยงไฮ้ผู่ตง)(FM842:09.25-14.45)-เซี่ยงไฮ้ (สนามบินเซี่ยงไฮ้ผู่ตง)-ฮาร์บิน

              (สนามบินฮาร์บินไท่ผิง)(MU5615:17.35-22.30)

วันที่ 2.    ร้านเสื้อกันหนาว-ยาปู้ลี่ –ม้าลากเลื่อน- หมู่บ้านหิมะ (รวมรถอุทยานและค่าเข้า) – DREAM HOME (รวมค่าเข้า) – ถนนแส่ยุ่นเจีย

วันที่ 3.    อิสระชมหมู่บ้านหิมะ – ฮาร์บิน

วันที่ 4.    โบสถ์เซนต์โซเฟีย – ถนนจงยาง – อนุสาวรีย์ฝังหง-ศูนย์ผลิตภัณฑ์รัสเซีย-เกาะพระอาทิตย์ (รวมรถอุทยาน)- HARBIN ICE & SNOW

               FESTIVAL 2020

วันที่ 5.    ฮาร์บิน (สนามบินฮาร์บินไท่ผิง)-เซี่ยงไฮ้ (สนามบินเซี่ยงไฮ้ผู่ตง)(MU5616:09.15-13.55)-เซี่ยงไฮ้ (สนามบินเซี่ยงไฮ้ผู่ตง)-กรุงเทพฯ     

              (สนามบินสุวรรณภูมิ) (FM841:22.15-01.55+1)

วันที่ 6.    กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

 

กำหนดการเดินทาง และอัตราค่าบริการ 

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พัก 2 ท่าน

ท่านละ

วันที่ 30 ธ.ค. 62-04 ม.ค  63 36,900.-

**ท่านสามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิ้งด้านล่างจร้าา>>>

หรือขอรับโปรแกรมเต็มๆได้ที่ Line Id : starlighttravel