ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน โปรโมชั่น8,998.-

ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน โปรโมชั่น8,998.-

เริ่มต้น 8,998 บาท

ทัวร์ฮ่องกง

ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ จุใจเต็มวัน 3วัน2คืน

กำหนดการเดินทาง มิถุนายน 2562   

เดินทางโดยสายการบินไทยสไมล์แอร์เวย์ นั่งสบายๆ พร้อมเสริฟอาหารบนเครื่อง

*** ราคาเริ่มต้น 8,998 บาท/ท่าน  (ไม่รวมค่าทิปไกด์)

 

ไฮไลท์โปรแกรม >>                           

HONG KONG  DISNEYLAND  3 DAYS

ไหว้พระวัดดังของฮ่องกง … วัดแชกงหมิว,วัดเจ้าแม่กวนอิมยืมเงิน

สนุกสนานกับเครื่องเล่น ตื่นเต้นเร้าใจ ชมขบวนพาเหรด “ดิสนีย์แลนด์”

ช้อปปิ้งแบรนด์เนมจุใจบนถนนยอดฮิต “ถนนนาธาน”

เดินทางโดยสายการบินไทยสไมล์แอร์เวย์ นั่งสบายๆ พร้อมเสริฟอาหารบนเครื่อง

                                                                                                                                                                                                                                           

อัตราค่าบริการ
พีเรียดเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเดี่ยว เด็ก

0-18 ปี

30พฤษภาคม – 1มิถุนายน  8,998 5,500 +3,500
2-4 มิถุนายน 62 8,998 5,500 +3,500
6-8 มิถุนายน 62 8,998 5,500 +3,500
9-11 มิถุนายน 62 8,998 5,500 +3,500
10-12 มิถุนายน 62 8,998 5,500 +3,500
11-13 มิถุนายน 62 8,998 5,500 +3,500
12-14 มิถุนายน 62 8,998 5,500 +3,500
13-15 มิถุนายน 62 8,998 5,500 +3,500
16-18 มิถุนายน 62 8,998 5,500 +3,500


***ราคานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์และคนขับรถ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป