ทัวร์ฮ่องกง บะหมี่เนื้อตุ๋น (นอนฮ่องกง2 คืน) 3วัน 2คืน (HX)

CSHKGHX01

ทัวร์ฮ่องกง บะหมี่เนื้อตุ๋น (นอนฮ่องกง2 คืน) 3วัน 2คืน (HX)

เริ่มต้น 11,899 บาท

ทัวร์ฮ่องกง

ทัวร์ฮ่องกง บะหมี่เนื้อตุ๋น (นอนฮ่องกง2 คืน) 3 วัน 2 คืน

ขอพร 2 วัดดัง #แชงกงหมิว #หวังต้าเซียน

ช้อปปิ้งอย่างจุใจ #CITY GATE OUTLET #จิมซาจุ่ย #OCEAN TERMINAL

เดินทางโดยสายการบิน HONG KONG AIRLINES (HX) 

กำหนดการเดินทาง มิถุนายน 2562

***ราคาเริ่มต้น 11,899 บาท  

 

ตารางการเดินทาง CODE: CSHKGHX01

วันที่ โปรแกรมการเดินทาง เช้า เที่ยง ค่ำ พักที่
1 กรุงเทพฯ-ฮ่องกง (HX768 : 08.25-11.30)

ช้อปปิ้ง CITY GATE OUTLET

X X X CRUISE HOTEL

หรือระดับเทียบเท่า

2 อิสระช้อปปิ้งจุใจตลอดวัน X X X CRUISE HOTEL

หรือระดับเทียบเท่า

3 วัดแชกงหมิว-วัดหวังต้าเซียน-ร้านจิวเวอร์รี่-ร้านหยก

ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย-OCEAN TERMINAL-ฮ่องกง-กรุงเทพฯ

(HX779 : 20.40-22.50)

 /  /  บนเครื่อง  

      

กำหนดการเดินทาง ดังนี้

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่

(พักห้องละ

 2 ท่าน)

วันที่ 31 พฤษภาคม-02 มิถุนายน  11,899
วันที่ 07-09 มิถุนายน 2562 11,899
วันที่ 14-16 มิถุนายน 2562 11,899
วันที่ 21-23 มิถุนายน 2562 11,899
วันที่ 28-30 มิถุนายน 2562 11,899

 

ท่านสามารถชมวันดินทางอื่นๆได้โดยคลิ๊กที่ลิงค์ด้านล่างนี้ค่ะ