ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น 4วัน เดินทางพ.ค.-มิ.ย.62

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น 4วัน เดินทางพ.ค.-มิ.ย.62

เริ่มต้น 5,995 บาท

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น ตงกวน4วัน2คืน (พักเซินเจิ้น 2 คืน)

เดินทางโดยสายการบินSHENZHEN AIRLINE

กำหนดการเดินทาง พฤษภาคม-มิถุนายน 2562

***ราคาเริ่มต้น 5,995 บาท  

 

HILIGHT..

เซินเจิ้น..ตงกวน..ฮ่องกง 4 วัน

►►HILIGHT..เดินสะพานแก้ว 3 มิติ Long Feng Villa Resort Dongguan

ขอพรเจ้าพ่อแชกงหมิวชื่อดังของฮ่องกง … วัดกวนอู … เจ้าแม่ทับทิม

อิสระช้อปปิ้งแบรนด์เนมจุใจ  “ถนนนาธาน”  แหล่งช้อปปิ้งที่ขาช้อปไม่ควรพลาด

 

โปรแกรมการเดินทาง ดังนี้

วันแรก          สนามบินสุวรรณภูมิ – เซินเจิ้น – ตงกวน – ««ไฮไลท์«« สะพานแก้ว 3 มิติ (3D GLASS BRIDGE) – โชว์กายกรรม – เซินเจิ้น

วันที่สอง       เซินเจิ้น – เกาะฮ่องกง – วัดนางชี – วัดเจ้าแม่ทับทิม – โรงงานจิวเวอร์รี่ – วัดแชกงหมิว(วัดกังหัน) – ช้อปปิ้งถนนนาธาน – เซินเจิ้น

วันที่สาม       เมืองจำลองฮอนแลนด์ – วัดกวนอู – ช้อปปิ้ง 3 ร้าน – ช้อปปิ้งหล่อหวู่เซ็นเตอร์ – สนามบินเซินเจิ้น

 

หมายเหตุ : ราคานี้สำหรับคนไทยเท่านั้น / ไม่รวมค่าวีซ่า 1,500 บาท ไม่รวมทิปไกด์และคนขับรถ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป