ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น เที่ยวฮ่องกงราคาประหยัด3วัน2คืน

messageImage_1560242429515

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น เที่ยวฮ่องกงราคาประหยัด3วัน2คืน

เริ่มต้น 5,555 บาท

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น 3วัน 2คืน  (พักเซินเจิ้น 2 คืน)

เดินทางโดยสายการบินEmirates Airlines 

กำหนดการเดินทาง กรกฎาคม 2562

***ราคาเริ่มต้น.. 5,555 บาท  (ไม่รวมค่าวีซ่าและค่าทิป)

 

HILIGHT..

ฮ่องกง – เซินเจิ้น

วัดแชกงหมิว หวังต้าเซียน    วัดกวนอู    ดูโชว์ม่านน้ำ 3D

“ก้ำฟ้าเหลิงเหลิง” Sam Tai Tze & Pak Tai Temples, Sham Shui Po

เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง + ไวน์แดง..///ฮ่องกง บะหมี่ เกี้ยวกุ้งแสนอร่อย

 

กำหนดการเดินทาง ดังนี้

 

ไฟล์บิน EK

 

วันที่เดินทาง

 

ราคา

 

ราคาเด็ก

 

พักเดี่ยว

 

ที่นั่ง

384/385 4 – 6 ก.ค. 5,555 7,555 3,500 25
384/385 9 – 11 ก.ค. 5,555 7,555 3,500 25
384/385 13 – 15 ก.ค. 5,555 7,555 3,500 25
384/385 15 – 17 ก.ค. 5,555 7,555 3,500 25
384/385 17 – 19 ก.ค. 5,555 7,555 3,500 25
384/385 23 – 25 ก.ค. 5,555 7,555 3,500 25
384/385 28 – 30 ก.ค. 5,555 7,555 3,500 25

ปล. ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ // ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์ และคนขับรถ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป

ราคานี้ไม่รวมวีซ่า 144  แบบกรุ๊ป  1,500 บาท

(เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่นค่าทิปไกด์ และค่าวีซ่า เรียกเก็บในอินวอย)