ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น WOW COOL บินฮ่องกงแอร์ไลน์

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น WOW COOL บินฮ่องกงแอร์ไลน์

เริ่มต้น 4,555 บาท

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น 3วัน 2คืน  (พักเซินเจิ้น 2 คืน)

เดินทางโดยสายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์ (HX)

กำหนดการเดินทาง พฤษภาคม-กรกฎาคม 2562

***ลดราคา เริ่มต้นเหลือ.. 4,555 บาท  (ไม่รวมค่าวีซ่าและค่าทิป)

 

HILIGHT..

ฮ่องกง – เซินเจิ้น 4วัน2คืน

Star Avenue Shopping นาธาน วัดแชกงหมิว หวังต้าเซียน   

เจ้าแม่กวนอิมฮงฮำ ช้อปปิ้งเลดี้มาร์เก็ต

เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง + ไวน์แดง..///ฮ่องกง บะหมี่ เกี้ยวกุ้งแสนอร่อย

 

กำหนดการเดินทาง ดังนี้

 

ไฟล์บิน HX

 

วันที่เดินทาง

 

ราคา

 

ราคาเด็ก

762/761 09 – 11 JUN (3D2N) 5,555 7,555
762/779 13 – 15 JUN (3D2N) 5,555 7,555
762/761 14 – 16 JUN (3D2N) 5,555 4,555 7,555
762/779 16 – 18 JUN (3D2N) 5,555 4,555 7,555
762/779 23 – 25 JUN (3D2N) 5,555 7,555
762/779 27 – 29 JUN (3D2N) 5,555 7,555
762/779 9 – 11 JUL (3D2N) 5,555 7,555
762/779 10 – 12 JUL (3D2N) 5,555 7,555
762/779 24 – 26 JUL (3D2N) 5,555 7,555
762/767 25 – 28 JUL (4D2N) 5,888 7,888
762/779 30JUL – 01AUG (3D2N) 5,555 7,555


ปล. ไม่มีราคาพิเศษสำหรับเด็ก // ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์ และคนขับรถ
1,500 บาท/ท่าน/ทริป(เรียกเก็บในอินวอยส์)

ราคานี้ไม่รวมวีซ่า 144  แบบกรุ๊ป  1,500 บาท (เรียกเก็บในอินวอยส์)