ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระวัดซีซาน (นอนฮ่องกง2คืน)

messageImage_1560242751801

ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระวัดซีซาน (นอนฮ่องกง2คืน)

เริ่มต้น 12,888 บาท

ทัวร์ฮ่องกง 

ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระวัดซีซาน3วัน2คืน  (นอนฮ่องกง2คืน)

เดินทางโดยสายการบิน Hongkong Airline

กำหนดการเดินทาง กรกฎาคม 2562

***ราคาเริ่มต้น.. 12,888 บาท

 

HILIGHT..

ฮ่องกง…ไหว้พระวัดซีซาน 3วัน2คืน

เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์ วัดแชกงหมิว วัดหม่านโหมว วัดเจ้าแม่กวนอิมยืมเงิน(ฮงฮำ)

The Symphony Of Lights ช้อปปิ้งนาธาน ช้อปปิ้งเลดี้มาร์เก๊ต

เมนูเป็ดปักกิ่งแสนอร่อย บะหมี่เกี๊ยวกุ้งแสนอร่อยที่ EATON HOTEL

 

กำหนดการเดินทาง ดังนี้

 

ไฟล์บิน EK

 

วันที่เดินทาง

 

ผู้ใหญ่

ราคา

เด็ก 2-18ปี

ทารก (INFANT)  

พักเดี่ยว

 

ที่นั่ง

384/385 11- 13 JUL 12,888 12,888 8,000 5,000 25
384/385 21 – 23 JUL 12,888 12,888 8,000 5,000 25
384/385 25 – 27 JUL 12,888 12,888 8,000 5,000 25

ปล. ไม่มีราคาพิเศษสำหรับเด็ก// ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์ และคนขับรถ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป

เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี  Infant ราคา 8,000 บาท

ขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าชาวไทยเท่านั้นที่เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ป

**ถ้าลูกค้าเป็นชาวต่างชาติชำระเพิ่มท่านละ 5,000 บาท**