ทัวร์เกาหลีใต้ เที่ยวเกาหลี บินดึก-กลับดึก “KOREA หน้าร้อน อ้อนรัก”

557687

ทัวร์เกาหลีใต้ เที่ยวเกาหลี บินดึก-กลับดึก “KOREA หน้าร้อน อ้อนรัก”

เริ่มต้น 11,999 บาท

ทัวร์เกาหลีใต้

ทัวร์เกาหลีใต้ เที่ยวเกาหลี ICN39 บินดึก กลับดึก (6D3N)

ชื่อโปรแกรมทัวร์ “KOREA หน้าร้อน อ้อนรัก”

🚨ย่าน HAENGGUNG-DONG
🚨ขึ้นบอลลูน FLYING SUWON
🚨วัดวาวูจองซา
🚨มหาวิทยาลัยอีฮวา
🚨สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
🚨วัดโชเกชา

บินตรงโดยสายการบิน AIR ASIA X (XJ)

บินด้วยสายการบิน แอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ) : ขึ้นเครื่องที่สนามบินดอนเมือง (DMK)

XJ700 DMK(กรุงเทพ) – ICN(อินชอน) 02.35 – 10.05
XJ703 ICN(อินชอน) – DMK(กรุงเทพ) 00.20 – 04.20

**โหลดกระเป๋าสัมภาระโดยน้ำหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินได้น้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก. **

กำหนดการเดินทาง กรกฎาคม-กันยายน  2562

🌟 ราคาเริ่มต้น… 13,999.- 8,999🌟

 

อัตราค่าบริการ (โทรด่วน รับราคาโปรโมชั่น 095-2624694)

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ ห้องละ

2-3 ท่าน
อัตราท่านละ

03 – 08 กรกฎาคม 2562 15,999
04 – 09 กรกฎาคม 2562 15,999
10 – 15 กรกฎาคม 2562 15,999 8,999
11 – 16 กรกฎาคม 2562 15,999 9,999
16 – 21 กรกฎาคม 2562 17,999 13,999
17 – 22 กรกฎาคม 2562 15,999 13,999
18 – 23 กรกฎาคม 2562 15,999 11,999
24 – 29 กรกฎาคม 2562 17,999 13,999
25 – 30 กรกฎาคม 2562 16,999 13,999
26 – 31 กรกฎาคม 2562 16,999 13,999
27 ก.ค. – 01 ส.ค. 2562 17,999 13,999
31 ก.ค. – 05 ส.ค. 2562 15,999 13,999
01 – 06 สิงหาคม 2562 15,999 11,999
06 – 11 สิงหาคม 2562 15,999 11,999
07 – 12 สิงหาคม 2562 17,999 13,999
08 – 13 สิงหาคม 2562 15,999 13,999
09 – 14 สิงหาคม 2562 17,999 13,999
14 – 19 สิงหาคม 2562 15,999 11,999
15 – 20 สิงหาคม 2562 15,999 11,999
21 – 26 สิงหาคม 2562 15,999 11,999
22 – 27 สิงหาคม 2562 15,999 11,999
28 ส.ค. – 02 ก.ย. 2562 15,999 11,999
29 ส.ค. – 03 ก.ย. 2562 15,999 11,999
 
***ท่านสามารถเลือกวันเดินทางอื่นๆและชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิ้งด้านล่างค่ะ>>>