ทัวร์เกาหลี ชมใบไม้เปลี่ยนสี พักซอรัคซาน1คืน (ต.ค.-พ.ย.63)

My-destiny-Autumn-in-seorak_19_LJ_63(Small)

ทัวร์เกาหลี ชมใบไม้เปลี่ยนสี พักซอรัคซาน1คืน (ต.ค.-พ.ย.63)

เริ่มต้น 14,999 บาท

ทัวร์เกาหลี

ทัวร์เกาหลี เที่ยวโซล ชมใบไม้เปลี่ยนสี **พาท่านสนุกกับสวนสนุกเอเวอร์แลนด์เต็มวัน**  

กำหนดการเดินทาง : ตุลาคม-พฤศจิกายน 2563 (ใบไม้เปลี่ยนสี!!)

เดินทางโดยสายการบิน JinAir (LJ) โหลดกระเป๋าได้ 15 กิโลกรัม

[[ ราคาเริ่มต้นที่..14,999.- ]]

 


อัตราค่าบริการ
(Code:Autumn in Seorak ) 
>>>

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่

ห้องละ 2-3 ท่าน

วันที่ 30 ก.ย. – 04 ต.ค. 2563 15,999
วันที่ 01  –  05  ตุลาคม 2563 16,999
วันที่ 02  –  06 ตุลาคม 2563 16,999
วันที่ 03  –  07  ตุลาคม 2563 16,999
วันที่ 04  –  08  ตุลาคม 2563 16,999
วันที่ 05  –  09  ตุลาคม 2563 16,999
วันที่ 06  –  10 ตุลาคม 2563 16,999
วันที่ 07  –  11  ตุลาคม 2563 17,999
วันที่ 08  –  12  ตุลาคม 2563 17,999
วันที่ 09  –  13  ตุลาคม 2563 18,999
วันที่ 10  –  14  ตุลาคม 2563 17,999
วันที่ 11  –  15  ตุลาคม 2562 17,999
วันที่ 12  –  16  ตุลาคม 2563 17,999
วันที่ 13  –  17  ตุลาคม 2563 17,999
วันที่ 14  –  18  ตุลาคม 2563 18,999
วันที่ 15  –  19  ตุลาคม 2563 18,999
วันที่ 16  –  20  ตุลาคม 2563 18,999
วันที่ 17  –  21  ตุลาคม 2563 17,999
วันที่ 18  –  22  ตุลาคม 2563 16,999
วันที่ 19  –  23  ตุลาคม 2563 17,999
วันที่ 20  –  24  ตุลาคม 2563 18,999
วันที่ 21  –  25  ตุลาคม 2563 19,999
วันที่ 22  –  26  ตุลาคม 2563 19,999
วันที่ 23  –  27  ตุลาคม 2563 18,999
วันที่ 24  –  28  ตุลาคม 2563 17,999
วันที่ 25  –  29  ตุลาคม 2563 16,999
วันที่ 26  –  30  ตุลาคม 2563 16,999
วันที่ 27  –  31  ตุลาคม 2563 16,999
วันที่ 28  ต.ค. – 01 พ.ย. 2563 16,999
วันที่ 29  ต.ค. – 02 พ.ย. 2563 16,999
วันที่ 30  ต.ค. – 03 พ.ย. 2563 16,999
วันที่ 31  ต.ค. – 04 พ.ย. 2563 15,999

***ท่านสามารถชมรายละเอียดได้ที่ลิ้งด้านล่างค่ะ >>>