ทัวร์เกาหลี อาซาน โซล 5วัน 3คืน เดินทาง ต.ค.62 (XJ)

เกาหลี อาซาน โซล (เลสโก ฮิตงามออร่า)152_20190419133838

ทัวร์เกาหลี อาซาน โซล 5วัน 3คืน เดินทาง ต.ค.62 (XJ)

เริ่มต้น 14,999 บาท

ทัวร์เกาหลี

ทัวร์เกาหลี อาซาน โซล 5วัน 3คืน เดินทาง ต.ค.62 (XJ)

ชื่อโปรแกรม เลสโก ฮิตงามออร่า

โดยสายการบิน AIR ASIA X

กำหนดการเดินทาง ทัวร์เกาหลีใต้!! เดือน ตุลาคม 2562

? เริ่มต้นที่… 14,999.-?

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันแรก           กรุงเทพฯ (สนามบินนานาชาติดอนเมือง)

วันที่สอง         เกาหลีใต้ (สนามบินนานาชาติอินชอน) –เมืองอาซาน – ถนนอุโมงค์แป๊ะก๊วย – หมู่บ้านพื้นเมืองโออัมริ  สวนสนุกเอเวอร์แลนด์

วันที่สาม         YANGJU NARI PARK – ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน – พลอยอเมทิส – ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู – พระราชวังถ็อกซูกุง– ถนนเลียบกำแพงหิน – หมู่บ้านโบราณบุกชนฮันอก              

วันที่สี่              HANEUL PARK – ศูนย์สมุนไพรโสม – คอสเมติค – โซลทาวเวอร์ดิวตี้ฟรี – ตลาดเมียงดง

วันที่ห้า            ละลายเงินวอน ซุปเปอร์มาร์เก็ต – สนามบินนานาชาติอินชอน

 


อัตราค่าบริการ >>>

กำหนดการเดินทาง

ตุลาคม 2562

ผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

01 – 05 ตุลาคม 2562 15,999
02 – 06 ตุลาคม 2562 16,999
03 – 07 ตุลาคม 2562 16,999
04 – 08 ตุลาคม 2562 16,999
05 – 09 ตุลาคม 2562 15,999
06 – 10 ตุลาคม 2562 14,999
07 – 11 ตุลาคม 2562 14,999
08 – 12 ตุลาคม 2562 15,999
09 – 13 ตุลาคม 2562 16,999
10 – 14 ตุลาคม 2562 17,999
11 – 15 ตุลาคม 2562 17,999
12 – 16 ตุลาคม 2562 16,999
13 – 17 ตุลาคม 2562 16,999
14 – 18 ตุลาคม 2562 15,999
15 – 19 ตุลาคม 2562 15,999
16 – 20 ตุลาคม 2562 16,999
17 – 21 ตุลาคม 2562 16,999
18 – 22 ตุลาคม 2562 16,999
19 – 23 ตุลาคม 2562 16,999
20 – 24 ตุลาคม 2562 16,999
21 – 25 ตุลาคม 2562 16,999
22 – 26 ตุลาคม 2562 16,999
23 – 27 ตุลาคม 2562 16,999
24 – 28 ตุลาคม 2562 16,999
25 – 29 ตุลาคม 2562 16,999

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าทิป คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น***

** ทางบริษัทขออนุญาตเก็บค่าธรรมเนียม ค่าทิป ท่านละ 50,000วอน/ทริป/ท่าน

หรือท่านละ1,750 บาท/ทริป/ท่าน**

 

ท่านสามารถเช็คคลิ๊กชมรายละเอียดและพีเพียดวันเดินทางอื่นๆได้ที่ลิงค์ด้านล่างค่ะ