ทัวร์เกาหลี เที่ยวโซล KOREA LOVER SUMMER ราคาถูก

HKS-ZE53-AC03.33

ทัวร์เกาหลี เที่ยวโซล KOREA LOVER SUMMER ราคาถูก

เริ่มต้น 9,999 บาท

ทัวร์เกาหลี

ทัวร์เกาหลี เที่ยวโซล KOREA LOVER SUMMER 5วัน 3คืน

ชื่อโปรแกรมทัวร์ HAPPY KOREA LOVER SUMMER

โดยสายการบิน AIR ASIA X (XJ)

กำหนดการเดินทาง ทัวร์เกาหลีใต้!! เดือน กรกฎาคม-สิงหาคม 2562

🌟 ปรับลดราคาพิเศษ>>เริ่มต้นที่… 9,999.-🌟

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันแรก     สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอินชอน

วันที่สอง  สนามบินอินชอน – พิพิธภัณฑ์ถ้ำควังเมียง – สะพานกระจกแก้ว – เกาะนามิ – ซูวอน

วันที่สาม  ป้อมปราการฮวาซอง – นั่งรถไฟหัวมังกร (ไม่รวมตั๋ว) – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – ศูนย์เครื่องสำอาง – ทงแดมุน – โซล

วันที่สี่     ศูนย์โสม – ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามุ – พระราชวังถ๊อกซู – หมู่บ้านเกาหลีโบราณ – วัดโชเกซา – ศูนย์สาหร่าย – ทำคิมบับและสวมชุดประจำชาติ (ฮันบก) – ดิวตี้ ฟรี – ย่านฮงแด – เมียงดง

วันที่ห้า   ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง – ศูนย์พลอยแอมเมทิส – N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์) – ซุปเปอร์มาเก็ต – สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ


อัตราค่าบริการ
(Code: HKS-ZE53-AC03) >>>

เดินทาง ราคาผู้ใหญ่
วันที่ 14-18 มิถุนายน 2562 10,876 7777
วันที่ 15-19 มิถุนายน 2562 10,876 8888
วันที่ 21-25 มิถุนายน 2562 10,876 9876
วันที่ 24-28 มิถุนายน 2562 10,876 9876
วันที่ 26-30 มิถุนายน 2562 10,876 9876
วันที่ 28 มิ.ย.-02 ก.ค. 2562 10,876
วันที่ 29 มิ.ย.-03 ก.ค. 2562 10,876
วันที่ 02-06 กรกฎาคม 2562 11,876
วันที่ 04-08 กรกฎาคม 2562 11,876
วันที่ 05-09 กรกฎาคม 2562 11,876
วันที่ 09-13 กรกฎาคม 2562 11,876 9,999
วันที่ 11-15 กรกฎาคม 2562 11,876 9,999
วันที่ 13-17 กรกฎาคม 2562 11,876
วันที่ 16-20 กรกฎาคม 2562 11,876
วันที่ 18-22 กรกฎาคม 2562 13,876
วันที่ 19-23 กรกฎาคม 2562 13,876
วันที่ 23-27 กรกฎาคม 2562 13,876
วันที่ 26-30 กรกฎาคม 2562 13,876
วันที่ 30 ก.ค.-03 ส.ค. 2562 13,876

ท่านสามารถเช็คคลิ๊กชมรายละเอียดและพีเพียดวันเดินทางอื่นๆได้ที่ลิงค์ด้านล่างค่ะ