ทัวร์เกาหลี KOREA SPECIAL SONGKRAN 10-15เม.ย.63 (TG)

HI-KOREA-SPECIAL-SONGKRAN-2020-Health-Warranty

ทัวร์เกาหลี KOREA SPECIAL SONGKRAN 10-15เม.ย.63 (TG)

เริ่มต้น 31,900 บาท

ทัวร์เกาหลี

ทัวร์เกาหลี KOREA SPECIAL SONGKRAN 5วัน3คืน

กำหนดการเดินทาง เดือน 10 – 15 เมษายน  2563

 

เดินทางโดยสายการบินไทย (TG)

FLIGHT DETAIL
10 APR 2020 TG658 BKK-ICN 23.10-06.35
15 APR 2020 TG657 ICN-BKK 10.20-14.10

[[ ราคาเริ่มต้นที่..31,900.- ]]

 

☀️ HILIGHT ☀️
✈️ บินหรู 5 ดาว สะสมไมล์ได้ 50%
🏩 พักดี 4 ดาวทุกคืน
🍽 อาหารครบทุกมื้อ พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ขาปู
📸 ใส่ชุดฮันบก ถ่ายรูปเก๋ๆ บริเวณพระราชวัง
🌈 ชมสวนแห่งความสงบยามเช้า (The Garden Of Morning Calm)
🌈 ไร่สตรอเบอรี่🍓+ เกาะนามิ ⛰
🌈 ช้อปปิ้งแหล่งขึ้นชื่อ ณ ตลาดเมียงดง
🌸 ชมซากุระ ณ ถนนยออิโด

รายการทัวร์ เช้า เที่ยง เย็น ที่พัก
วันที่ 1 พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ– ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่ 2 เดินทางถึงสนามบินอินชอน

สวนแห่งความสงบงามเช้า – เกาะนามิ  ไร่สตรอเบอรี่

ทัคคัลบี บาบีคิวบุฟเฟ่ต์ RAMADA SUWON,

NOVOTEL SUWON
หรือเทียบเท่าระดับ 4
ดาว

วันที่ 3 วัดวาวูจองซา – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ –พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + ทำคิมบับ – คอสเมติก – คล้องกุญแจคู่รัก โซลทาวเวอร์ โรงแรม หมูย่างเกาหลี ข้าวยำเกาหลี + ซุป CENTER MARK , MARIGOLD HOTEL

หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่ 4 น้ำมันสนเข็มแดง – ศุนย์สมุนไพร –พระราชวังชางด็อก + ใส่ชุดฮันบก – SM Duty Free – ชมซากุระ@ยออีโด (เฉพาะช่วงที่ซากุระบานเท่านั้น) –

Hyundai Premium Outlet

โรงแรม ไก่ตุ๋นโสม โอซัม
บุลโกกิ
CENTER MARK , MARIGOLD HOTEL

หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่ 5 ศูนย์โสม –ตลาดฮงอิก – ย่านมหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา –ชินเซเกดิวตี้ฟรี –  ตลาดเมียงดง โรงแรม จิมดัก บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ CENTER MARK , MARIGOLD HOTEL

หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่ 6 ร้านละลายเงินวอน – กรุงเทพฯ อูด้ง


อัตราค่าบริการ Code: ICN05
>>>

วันเดินทาง ผู้ใหญ่พัก

2 ท่าน

เด็กอายุต่ำกว่า

12 ปี

INFANT พักเดี่ยว ราคาทัวร์

ไม่รวมตั๋ว

10 – 15 เมษายน 2563 31,900 7,000 7,900  

8,000

  • ราคานี้ยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น คนขับรถท่านละ 1,800 บาท / ทิป / ท่าน (กรณีจ่ายเป็นเงินวอนกรุณาเช็คเรท ณ วันเดินทางค่ะ)

***ท่านสามารถชมรายละเอียดได้ที่ลิ้งด้านล่างค่ะ >>>