ทัวร์เกาหลี สัมผัสหิมะแรก พักซอรัคซาน1คืน (พ.ย.-ธ.ค.63)

First-Snow_LJ_63(Small)

ทัวร์เกาหลี สัมผัสหิมะแรก พักซอรัคซาน1คืน (พ.ย.-ธ.ค.63)

เริ่มต้น 14,999 บาท

ทัวร์เกาหลี

ทัวร์เกาหลี เที่ยวโซล สัมผัสหิมะแรก  (พัก ซอรัคซาน 1 คืน / พักโซล 2 คืน)

**ไฮไลท์สนุกกับการเล่นสกีสุดฟิน**  

กำหนดการเดินทาง : พฤศจิกายน-ธันวาคม 2563 (ฟินๆสัมผัสหิมะแรก)

เดินทางโดยสายการบิน JinAir (LJ) โหลดกระเป๋าได้ 15 กิโลกรัม

[[ ราคาเริ่มต้นที่..14,999.- ]]

 


อัตราค่าบริการ
(Code: Korea First Snow) 
>>>

กำหนดการเดินทาง
พฤศจิกายน 256
3
ผู้ใหญ่

ห้องละ 2-3 ท่าน

วันที่ 16 – 20 พฤศจิกายน 63 14,999
วันที่ 17 – 21 พฤศจิกายน 63 14,999
วันที่ 18– 22 พฤศจิกายน 63 14,999
วันที่ 19 – 23 พฤศจิกายน 63 14,999
วันที่ 20 – 24 พฤศจิกายน 63 14,999
วันที่ 21 – 25 พฤศจิกายน 63 14,999
วันที่ 22 – 26 พฤศจิกายน 63 14,999
วันที่ 23 – 27 พฤศจิกายน 63 14,999
วันที่ 24 –28  พฤศจิกายน 63 14,999
วันที่ 25 – 29 พฤศจิกายน 63 15,999
วันที่ 26 – 30 พฤศจิกายน 63 15,999
วันที่ 27 พ.ย. – 01 ธ.ค.  63 15,999
วันที่ 28 พ.ย. – 02 ธ.ค.  63 15,999
วันที่ 29 พ.ย. – 03 ธ.ค.  63 15,999
วันที่ 30 พ.ย. – 04 ธ.ค. 63 16,999
วันที่ 01 – 05 ธันวาคม 63 16,999
วันที่ 02 – 06 ธันวาคม 63 17,999
วันที่ 03 – 07 ธันวาคม 62 18,999
วันที่ 04 – 08 ธันวาคม 63 18,999
วันที่ 05 – 09 ธันวาคม 63 17,999
วันที่ 06 – 10 ธันวาคม 63 17,999
วันที่ 07 – 11 ธันวาคม 63 16,999
วันที่ 08 – 12 ธันวาคม 63 17,999
วันที่ 09 – 13 ธันวาคม 63 18,999
วันที่ 10 – 14 ธันวาคม 63 17,999
วันที่ 11- 15 ธันวาคม 63 17,999
วันที่ 12 – 16 ธันวาคม 63 16,999
วันที่ 13 – 17 ธันวาคม 63 16,999
วันที่ 14 – 18 ธันวาคม 63 16,999
วันที่ 15 – 19 ธันวาคม 63 16,999
วันที่ 16 – 20 ธันวาคม 63 17,999
วันที่ 17 – 21 ธันวาคม 63 17,999
วันที่ 18 – 22 ธันวาคม 63 17,999
วันที่ 19 – 23 ธันวาคม 63 17,999
วันที่ 20 – 24 ธันวาคม 63 17,999
วันที่ 21 – 25 ธันวาคม 63 17,999
วันที่ 22 – 26 ธันวาคม 63 17,999
วันที่ 23 – 27 ธันวาคม 63 18,999
วันที่ 24 – 28 ธันวาคม 63 19,999
วันที่ 25 – 29 ธันวาคม 63 20,999
วันที่ 26 – 30 ธันวาคม 63 20,999
วันที่ 27 – 31 ธันวาคม 63 21,999
วันที่ 28 ธ.ค. – 01 ม.ค. 64 22,999
วันที่ 29 ธ.ค. – 02 ม.ค. 64 23,999
วันที่ 30 ธ.ค. – 03 ม.ค. 64 24,999
วันที่ 31 ธ.ค. – 04 ม.ค. 64 22,999

***ท่านสามารถชมรายละเอียดได้ที่ลิ้งด้านล่างค่ะ >>>