ทัวร์เกาหลี เที่ยวปูซาน ชมซานโตรินีเกาหลี (พ.ย.-มี.ค.63)

เกาหลี ปูซาน แดกู [เลสโก ไฮโซปูซาน]378_20190913165412

ทัวร์เกาหลี เที่ยวปูซาน ชมซานโตรินีเกาหลี (พ.ย.-มี.ค.63)

เริ่มต้น 23,999 บาท

ทัวร์เกาหลี

ทัวร์เกาหลี เที่ยวปูซาน ชมซานโตรินีเกาหลี 5วัน3คืน 

เที่ยวเพลินๆ เยือนเมืองแห่งสีสันตะวันออก ชมซานโตรินีเกาหลี

หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน สักการะขอพรวัดแฮดงยงกุกซา

ชมโบสถ์คาทอลิคโดดเด่นริมทะเล นั่งกระเช้าขึ้นเขาอัพซานชมวิวเมืองแดกู

เสียวสะท้าน! ทางเดินลอยฟ้าออยุคโด สุดมันส์สวนสนุก E-WORLD ถนนศิลปะสุดชิคคิมกวานซอก

เดินทางโดยสายการบิน Korean Air

กำหนดการเดินทาง ทัวร์เกาหลีใต้!! เดือน พฤศจิกายน-มีนาคม 2563

[[ ราคาเริ่มต้นที่… 23,999.- ]]