ทัวร์เกาหลี เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง 5วัน3คืน (ม.ค.-ก.พ.63) XJ

ZICN40 ญี่ปุ่น เลสโก โอ้โห ไ

ทัวร์เกาหลี เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง 5วัน3คืน (ม.ค.-ก.พ.63) XJ

เริ่มต้น 16,999 บาท

ทัวร์เกาหลี

ทัวร์เกาหลี ฮวาชอน โซล เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง 5วัน3คืน

ชื่อโปรแกรมทัวร์ เลสโก โอ้โห ไอซ์ฟิชชิ่ง

เดินทางโดยสายการบิน  ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ)

กำหนดการเดินทาง ทัวร์เกาหลีใต้!! เดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2562

[[ เริ่มต้นที่… 16,999.- ]]

 

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์เกาหลี

  • ร่วมฉลองเทศกาลตกปลาน้ำแข็งหนึ่งปีมีครั้งเดียว
  • ชมไฟประดับสวยๆ ที่สวน THE GARDEN OF MORNING CALM
  • สนุกเพลิดเพลินกับลานสกีขนาดใหญ่
  • สวนวนุกเอเวอร์แลนด์


อัตราค่าบริการ 
(Code:XJICN40)>>>

กำหนดการเดินทาง

มกราคม – กุมภาพันธ์ 2563

ราคาผู้ใหญ่

(ห้องละ 2-3 ท่าน)

06 – 10 มกราคม 2563 16,999
07 – 11 มกราคม 2563 16,999
08 – 12 มกราคม 2563 17,999
09 – 13 มกราคม 2563 17,999
10 – 14 มกราคม 2563 17,999
11 – 15 มกราคม 2563 16,999
12 – 16 มกราคม 2563 16,999
13 – 17 มกราคม 2563 16,999
14 – 18 มกราคม 2563 16,999
15 – 19 มกราคม 2563 17,999
16 – 20 มกราคม 2563 17,999
17 – 21 มกราคม 2563 17,999
24 – 28 มกราคม 2563 18,999
25 – 29 มกราคม 2563 18,999
26 – 30 มกราคม 2563 16,999
27 – 31 มกราคม 2563 16,999
03 – 07 กุมภาพันธ์ 2563 16,999
04 – 08 กุมภาพันธ์ 2563 16,999
06 – 10 กุมภาพันธ์ 2563 18,999
07 – 11 กุมภาพันธ์ 2563 18,999
08 – 12 กุมภาพันธ์ 2563 18,999
09 – 13 กุมภาพันธ์ 2563 16,999
10 – 14 กุมภาพันธ์ 2563 16,999
11 – 15 กุมภาพันธ์ 2563 16,999
12 – 16 กุมภาพันธ์ 2563 17,999
13 – 17 กุมภาพันธ์ 2563 17,999
14 – 18 กุมภาพันธ์ 2563 17,999
15 – 19 กุมภาพันธ์ 2563 16,999
16 – 20 กุมภาพันธ์ 2563 16,999
17 – 21 กุมภาพันธ์ 2563 16,999
18 – 22 กุมภาพันธ์ 2563 16,999
19 – 23 กุมภาพันธ์ 2563 17,999
20 – 24 กุมภาพันธ์ 2563 17,999
21 – 25 กุมภาพันธ์ 2563 17,999
22 – 26 กุมภาพันธ์ 2563 16,999
23 – 27 กุมภาพันธ์ 2563 16,999
24 – 28 กุมภาพันธ์ 2563 16,999
25 – 29 กุมภาพันธ์ 2563 16,999
26 ก.พ. – 01 มี.ค. 2563 17,999
27 ก.พ. – 02 มี.ค. 2563 17,999
28 ก.พ. – 03 มี.ค. 2563 17,999
***ท่านสามารถชมรายละเอียดโปรแกรมที่ลิ้งด้านล่างค่ะ>>