ทัวร์เกาหลี เที่ยวปูซาน พักปูซาน3คืน (ม.ค.-ก.พ.63)

BUSAN SPECIAL_JAN-FEB'20

ทัวร์เกาหลี เที่ยวปูซาน พักปูซาน3คืน (ม.ค.-ก.พ.63)

เริ่มต้น 17,900 บาท

ทัวร์เกาหลี

ทัวร์เกาหลี ปูซาน BUSAN SPECIAL 5D3N
ถ่ายรูปสวยๆ หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน
นั่งกระเช้าชมวิว 360 องศา …Busan Air Cruise…
ช้อปปิ้ง ย่านนัมโพดง ไหว้พระ วัดแฮดง ยงกุนซา
ชมวิว สวนสาธาณะริมหน้าผา แดวังกัม
พักปูซาน 3 คืน ไม่ย้ายโรงแรม

เดินทางโดยสายการบิน JIN AIR (JL)

กำหนดการเดินทาง ทัวร์เกาหลีใต้!! เดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ 2563

[[ ราคาเริ่มต้นที่… 17,900.- ]]

 


อัตราค่าบริการ 
(Code:Snow In Korea
)>>>

วันเดินทาง ราคาทัวร์ (บาท/ท่าน)

พักห้องละ 2-3 ท่าน

6-10 มกราคม 2563 17,900
10-14 มกราคม 2563 18,900
12-16 มกราคม 2563 17,900
14-18 มกราคม 2563 17,900
16-20 มกราคม 2563 18,900
18-22 มกราคม 2563 18,900
28 มกราคม-1 กุมภาพันธ์ 2563 17,900
30 มกราคม-3 กุมภาพันธ์ 2563 18,900
31 มกราคม-4 กุมภาพันธ์ 2563 18,900
2-6 กุมภาพันธ์ 2563 17,900
4-8 กุมภาพันธ์ 2563 17,900
6-10 กุมภาพันธ์ 2563 18,900
8-12 กุมภาพันธ์ 2563 18,900
10-14 กุมภาพันธ์ 2563 17,900
12-16 กุมภาพันธ์ 2563 18,900
14-18 กุมภาพันธ์ 2563 18,900
16-20 กุมภาพันธ์ 2563 17,900
18-22 กุมภาพันธ์ 2563 17,900
20-24 กุมภาพันธ์ 2563 18,900
22-26 กุมภาพันธ์ 2563 18,900
24-28 กุมภาพันธ์ 2563 17,900

***ท่านสามารถชมรายละเอียดได้ที่ลิ้งด้านล่างค่ะ >>>