ทัวร์เกาหลี ชมดอกซากุระเกาหลี เดินทาง29มี.ค.-2เม.ย.63

ทัวร์เกาหลี ชมดอกซากุระเกาหลี เดินทาง29มี.ค.-2เม.ย.63

เริ่มต้น 15,876 บาท

ทัวร์เกาหลี

ทัวร์เกาหลี เที่ยวโซล ชมดอกซากุระเกาหลี 5วัน 3คืน

กำหนดการเดินทาง : 29 มีนาคม – 2 เมษายน 2563 

เดินทางโดยสายการบิน ทีเวย์ แอร์ (TW) โหลดกระเป๋าได้ 20 กิโลกรัม

[[ ปรับราคา เริ่มต้นที่..15,876.- ]]

 


อัตราค่าบริการ
(Code:TW53 A02) 
>>>

เดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยว จอยแลนด์
วันที่ 29 มี.ค.-02 เม.ย. 2563 15,876 15,876 5,000 10,876

***ท่านสามารถชมรายละเอียดได้ที่ลิ้งด้านล่างค่ะ >>>