ทัวร์เกาหลี โซล แทอัน 5วัน3คืน เม.ย.-พ.ค.63 (TG)

เกาหลี โซล แทอัน [เลทส์โก ทิวลิปล้นทุ่ง]559_20191216173729

ทัวร์เกาหลี โซล แทอัน 5วัน3คืน เม.ย.-พ.ค.63 (TG)

เริ่มต้น 19,999 บาท

ทัวร์เกาหลี

ทัวร์เกาหลี โซล แทอัน 5วัน3คืน

ชื่อโปรแกรม เลทส์โก ทิวลิปปล้นทุ่ง

เดินทางโดยสายการบิน THAI AIRWAYS

กำหนดการเดินทาง ทัวร์เกาหลีใต้!! เดือน เมษายน – พฤษภาคม 2563

[[ ราคาเริ่มต้นที่..19,999.- ]]

 

วันแรก              สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่สอง            สนามบินอินชอน เมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ – เมืองยงอิน – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์

วันที่สาม            เมืองแทอัน – เทศกาลดอกทิวลิปแทอัน – เมืองคันโป – เทศกาลดอกอาซาเลีย – คอสเมติค – ถนนฮงแด

วันที่สี่                หมู่บ้านโบราณอิกซอนดง – พระราชวังเคียงบกกุง – ศูนย์สมุนไพรโสม – ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน – ดิวตี้ฟรี  ตลาดเมียงดง               

วันที่ห้า              โซลทาวเวอร์ – สมุนไพรฮอตเกนามู – พลอยอเมทิส – สวนศิลปะอันยาง – ละลายเงินวอน ซุปเปอร์มาเก็ต สนามบินอินชอน – สนามบินสุวรรณภูมิ


อัตราค่าบริการ Code:ZICN05
>>>

กำหนดการเดินทาง ราคาทัวร์/ท่าน

ห้องละ 2-3 ท่าน

15 – 19 เมษายน 2563 21,999
16 – 20 เมษายน 2563 21,999
17 – 21 เมษายน 2563 21,999
18 – 22 เมษายน 2563 19,999
19 – 21 เมษายน 2563 21,999
22 – 26 เมษายน 2563 21,999
23 – 27 เมษายน 2563 21,999
24 – 28 เมษายน 2563 21,999
25 – 29 เมษายน 2563 19,999
28 เมษายน – 02 พฤษภาคม 2563

(วันแรงงาน)

22,999
29 เมษายน – 03 พฤษภาคม 2563

(วันแรงงาน)

23,999
30 เมษายน – 04 พฤษภาคม 2563

(วันแรงงาน)

23,999
03 – 07 พฤษภาคม 2563

(วันฉัตรมงคล/วันวิสาขบูชา)

22,999
04 – 08 พฤษภาคม 2563

(วันฉัตรมงคล/วันวิสาขบูชา)

20,999
06 – 10 พฤษภาคม 2563

(วันฉัตรมงคล/วันวิสาขบูชา)

21,999
08 – 12 พฤษภาคม 2563

(วันฉัตรมงคล/วันวิสาขบูชา)

21,999

*** ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าทิป คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ***

** ทางบริษัทขออนุญาตเก็บค่าธรรมเนียม ค่าทิป ท่านละ 50,000วอน/ทริป/ท่าน**

 

***ท่านสามารถชมรายละเอียดได้ที่ลิ้งด้านล่างค่ะ >>>