ทัวร์เกาหลี แทกู เคียงจู ปูซาน 5วัน3คืน มี.ค.-เม.ย.63 (TW)

เกาหลี แทกู เคียงจู ปูซาน [เลทส์โก เชอร์รี่ สวีท]599_20200115111950

ทัวร์เกาหลี แทกู เคียงจู ปูซาน 5วัน3คืน มี.ค.-เม.ย.63 (TW)

เริ่มต้น 16,999 บาท

ทัวร์เกาหลี

ทัวร์เกาหลี แทกู เคียงจู ปูซาน

ชื่อโปรแกรม เลทส์โก เชอร์รี่ สวีท

เดินทางโดยสายการบิน T’WAY

กำหนดการเดินทาง ทัวร์เกาหลีใต้!! เดือน มีนาคม – เมษายน 2563

[[ ราคาเริ่มต้นที่..16,999.- ]]

 

โปรแกรมทัวร์

วันแรก              สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่สอง            สนามบินแทกู ประเทศเกาหลีใต้ – วัดดองฮวาซา ถนนซากุระPalgongsan Cherry Blossom Road – อุทยานแห่งชาติพัลกงซานหมู่บ้านมาบิจอง – ถนนดงซองโน

วันที่สาม            สวนสนุกอีเวิล์ด – เมืองปูซาน – เทศกาลดอกซากุระจินเฮ – สถานีรถไฟคยองฮวา – คอสเมติค

วันที่สี่                ชมซากุระถนนดัลมาจิ – ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน – ศูนย์สมุนไพรโสม – หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน – ตลาดปลาจากัลชิ – ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู – พลอยอเมทิส – ดิวตี้ฟรี – ถนนนัมโพดง

วันที่ห้า             วัดแฮดงยงกุกซา – เมืองเคียงจู หอดูดาวชมซองแดวัดพลูกุกซา ถ้ำซ็อคคูรัม – ซุปเปอร์มาร์เก็ตละลายเงินวอน – สนามบินแทกู ประเทศเกาหลีใต้ – สนามบินสุวรรณภูมิ


อัตราค่าบริการ Code: ZTAE02 
>>>

กำหนดการเดินทาง ราคาทัวร์/ท่าน

ห้องละ 2-3 ท่าน

24 – 28 มีนาคม 2563

ปรับเวลาบินขาไปจาก 01.55 น. >> 02.30 น.

16,999
26 – 30 มีนาคม 2563

ปรับเวลาบินขาไปจาก 01.55 น. >> 02.30 น.

18,999
28 มีนาคม – 01 เมษายน 2563 17,999
31 มีนาคม – 04 เมษายน 2563 17,999
03 – 07 เมษายน 2563

(วันจักรี)

19,999

*** ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าทิป คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ***

** ทางบริษัทขออนุญาตเก็บค่าธรรมเนียม ค่าทิป ท่านละ 50,000วอน/ทริป/ท่าน**

 

***ท่านสามารถชมรายละเอียดได้ที่ลิ้งด้านล่างค่ะ >>>