ทัวร์เชียงราย ดอยตุง ไร่ชาฉุยฟง 3วัน2คืน

ITH555-ADS 10-12 Oct Sale

ทัวร์เชียงราย ดอยตุง ไร่ชาฉุยฟง 3วัน2คืน

เริ่มต้น 6,900 บาท

ทัวร์ไทย

ท่องเที่ยวทั่วไทย เที่ยวในประเทศ ทัวร์เชียงราย 3วัน2คืน

CODE: ITH555 เชียงราย เที่ยวนี้ไม่เดียวดายเชียงราย 3วัน 2คืน

พักแม่สลอง 1คืน เมืองเชียงราย 1คืน

ราคาเริ่มต้น 6,900 บาท เดินทาง เดือนกันยายน – ธันวาคม 63

เดินทางโดยสายการบิน Thai Viet Jet Air (VZ) จากกรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)

สู่ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง เชียงราย น้ำหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่อง Carry On 7 KG

>>>ราคาเริ่มต้น 6,900 บาท / ท่าน

 

 

รายละเอียดโปรแกรมการเดินทาง>>>

วันที่ รายละเอียดท่องเที่ยว
1 พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์สายการบิน Thai Viet Jet Air เที่ยวบินที่ VZ132 BKK-CEI 13.30-14.55 ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง เชียงราย – ดอยแม่สลอง – พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทร์สถิตมหาสันติคีรี – ไร่ชา101 – พักแม่สลอง
2 ดอยตุง – สวนแม่ฟ้าหลวง – สวนรุกขชาติดอยช้างมูบ – ฐานปฏิบัติการดอยช้ามูบ – บ้านผาฮี้ – ร้านกาแฟภูผาฮี้ (แถมกาแฟดริป) – ดอยผาหมี – ถ้ำหลวง วนอุทยานขุนน้ำนางนอน – ไร่ชาฉุยฟง – พักเชียงราย 
3 วัดร่องเสือเต้น – วัดห้วยปลากั้ง – สิงห์ปาร์ค (นั่งรถรางชมฟาร์ม) – วัดร่องขุ่น – เรียวกังคาเฟ่ – ร้านของฝากนันทวัน – ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง เชียงราย – ท่าอากาศสุวรรณภูมิเที่ยวบิน VZ135 CEI-BKK 19.55-21.20 

***สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line : starlighttravel / โทร: 095-2624694