ทัวร์เชียงใหม่ แม่กำปอง 3วัน2คืน โดยแอร์เอเชีย

S__4341798

ทัวร์เชียงใหม่ แม่กำปอง 3วัน2คืน โดยแอร์เอเชีย

เริ่มต้น 8,300 บาท

ทัวร์ไทย

เที่ยวทั่วไทย ทัวร์ในประเทศ ทัวร์เชียงใหม่ แม่กำปอง 3วัน2คืน

ซุปตาร์ ต๊ะต่อนยอน กับ ทุ่งดอกไม้หลากสี 3 วัน 2 คืน

ใจละลายกับทุ่งดอกไม้งาม ณ ไร่ดอกลมหนาว, ทุ่งดอกมากาเร็ต และ I love flower farm

สักการะสิ่งศักดิ์คู่บ้านคู่เมือง ณ พระธาตุดอยสุเทพ,

วัดอุโมงค์, วัดพระธาตุดอยคำ แกรนด์แคนยอน เชียงใหม่

สัมผัสวิถี Slow life ณ หมู่บ้านแม่กำปอง ช้อปปิ้งของฝาก ณ ตลาดวโรรส

พิเศษ!!! รับประทานอาหารเที่ยง ณ มีนา มีข้าว ร้านอาหารที่ ห้อมล้อมไปด้วยธรรมชาติ

เดินทางโดยสายการบิน แอร์เอเชีย (FD)

>>>ราคาเริ่มต้น 8,300 บาท / ท่าน

 

 

อัตราค่าบริการ ดังนี้>>>

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเดี่ยว กรุ๊ปไซต์
10-12 ธันวาคม 2563 8,300.- 2,500.- 16
11-13 ธันวาคม 2563 8,800.- 2,500.- 16

**ราคาไม่รวมค่าทิปไกด์ จ่ายเพิ่มท่านละ 300 บาท/ท่าน/ทริป

ราคานี้สำหรับออกเดินทางตั้งแต่ 9 ท่านขึ้นไป **จอยแลนด์ โปรดสอบถาม**

 

***สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line : starlighttravel / โทร: 095-2624694