ทัวร์เซนได SENDAI PREMIUM สโนว์มอนสเตอร์ (10-15ธ.ค.62)

GQ2SDJ-TG003

ทัวร์เซนได SENDAI PREMIUM สโนว์มอนสเตอร์ (10-15ธ.ค.62)

เริ่มต้น 46,900 บาท

ทัวร์เซนได

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เซนได SENDAI  สโนว์มอนสเตอร์ 6วัน4คืน

กำหนดการเดินทางเดือน 10-15 ธันวาคม 62 

โดยสายการบิน บินตรงลงเซนได  THAI AIRWAYS 

บริการน้ำหนักกระเป๋า 30 KG และบริการอาหารบนเครื่องทั้งไป-กลับ

***เที่ยวสุดคุ้ม ราคาเพียง…46,900 บาท*** 

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์>>>

วันที่ 1.  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เซนได (สนามบินเซนได) (TG626  23.50-07.30+1)

วันที่ 2.  เมืองมัตสึชิม่า – วัดโกไดโดะ – ล่องเรือเกบิเค

วันที่ 3.  เมืองฮาจิมันไต – ทะเลสาบโทวาดะ – เทือกเขาฮักโกดะ (นั่งกระเช้าลอยฟ้า)

วันที่ 4.  ทะเลสาบทาซาว่า – หมู่บ้านซามูไร คะคุโนะดาเตะ – กินซัง ออนเซ็น

วันที่ 5.  เมืองเซนได – ช้อปปิ้งอิออน นาโทริ – ย่านอิจิบันโจ – เซนได อิซุมิ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท

วันที่ 6.  เซนได (สนามบินเซนได) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG627  11.15-16.05)


อัตราค่าบริการ
(Code:)

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน

ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี

(เสริมเตียง)

ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 7 ปี

(ไม่เสริมเตียง)

ท่านละ

พักเดี่ยว
ท่านละ
ไม่รวมตั๋ว

ท่านละ

วันที่ 10-15 ธ.ค. 62 46,900.- 46,900.- 44,900.- 9,900.- 37,900.-


**ท่านสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมการเดินทางได้ที่ลิ้งด้านล่างค่ะ>>>

หากสนใจสอบถามเพิ่มเติมและขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID = starlighttravel