ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เซนได นิกโก้ โตเกียว (พย.-ม.ค.63)

img_1_2019_08_17_03_0_24 (1)

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เซนได นิกโก้ โตเกียว (พย.-ม.ค.63)

เริ่มต้น 34,999 บาท

ทัวร์เซนได

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เซนได นิกโก้ โตเกียว 6วัน3คืน

SENDAI-NIKKO-TOKYO  6D3N BY TG เที่ยวให้สุด หยุดที่เธอ

กำหนดการเดินทางเดือน พฤศจิกายน 62 – มกราคม 2563

โดยสายการบิน บินตรงลงเซนได THAI AIRWAYS 

บริการน้ำหนักกระเป๋า 30 KG และบริการอาหารบนเครื่องทั้งไป-กลับ

***เที่ยวสุดคุ้ม เริ่ม…34,999 บาท*** 

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์>>>

วันที่ 1   : กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ ( TG626 : 23.59-07.40 )

วันที่ 2 : สนามบินเซ็นได-เกาะมัตสึชิมะ-โกะไดโดะ
ตลาดปลาชิโอกามะ-ช้อปปิ้งย่านอิจิบังโจ

วันที่ 3 : ศาลเจ้าฮานิสึ-ทะเลสาบอินาวะชิโระ-ปราสาทซึรุกะ(ถ่ายรูปด้านนอก)หมู่บ้านโบราณโออุจิ จูคุ

วันที่ 4 : มรดกโลกนิกโก้-สะพานชินเคียว-สวนไคระคุเอ็น โรงงานเหล้าสาเก-ห้างสรรพสินค้าอิออน

วันที่ 5 : วัดอาสะกุซ่า-ชินจูกุ-พระราชวังอิมพีเรียล-โอไดบะ
สนามบินฮาเนดะ-สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

วันที่ 6 : กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ (TG661 : 00.20-05.25)


อัตราค่าบริการ
(Code:PJP64TG)

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่
07-12 พ.ย. 2562 35,999
14-19 พ.ย. 2562 35,999
16-21 พ.ย. 2562 34,999
21-26 พ.ย. 2562 35,999
28 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2562 35,999
30 พ.ย. – 05 ธ.ค. 2562 34,999
12-17 ธ.ค. 2562 36,999
19-24 ธ.ค. 2562 36,999
09-14 ม.ค. 2563 35,999
18-23 ม.ค. 2563 34,999
21-26 ม.ค. 2563 34,999


**ท่านสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมการเดินทางอื่นๆได้ที่ลิ้งด้านล่างค่ะ>>>

หากสนใจสอบถามเพิ่มเติมและขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID = starlighttravel