ทัวร์เซี่ยงไฮ้ โปรเบาเบาๆ เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี หังโจว 5วัน 3คืน

ProBaoBao_070319_1040

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ โปรเบาเบาๆ เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี หังโจว 5วัน 3คืน

เริ่มต้น 7,999 บาท

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ 

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ โปรเบาเบาๆ เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี หังโจว 5วัน 3คืน

กำหนดการเดินทาง เมษายน – พฤษภาคม 2562

บินด้วยสายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ)

>>>ราคาเริ่มต้นที่  7,999 บาท (ไม่รวมค่าวีซ่า)

 

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์ 

  • อู๋ซี “เซี่ยงไฮ้น้อย” ขอพระวัดพระใหญ่วัดหลิงซาน  
  • หังโจว เหมาเรือส่วนตัว ล่องชมทะเลสาบซีหูใหม่ และ ซีหูเก่า
  • เซี่ยงไฮ้ ลอดอุโมงค์เลเซอร์ ช้อบปิ้งซินเทียนตี้ ตลาดเถาเป่า ตึกสตาร์บัคใหม่

 

กำหนดการเดินทาง และอัตราค่าบริการ                                         

กำหนดการเดินทาง ทัวร์ราคาพิเศษไม่มีราคาเด็ก   พักเดี่ยว
17-21 , 26-30 เม.ย., 3-7, 4-8, 9-13, 11-15, 16-20 พ.ค. 62 7,999.- 2,900
18-22, 19-23, 20-24, 25-29 เม.ย., 10-14, 17-21, 23-27, 24-28 พ.ค. 8,999.- 2,900

-ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีนแบบเดี่ยวท่านละ 1,500 บาท ชำระพร้อมค่าทัวร์

-ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น , คนขับรถ และหัวหน้าทัวร์ 1,500 บาท/ท่าน ตลอดการเดินทาง

*** อาจมีการเปลี่ยนแปลง ไฟล์ บินได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ***


***ท่านสามารถคลิ๊กชมรายละเอียดโปรแกรมได้ที่ลิ้งด้านล่างค่ะ>>>