ทัวร์เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม 7วัน4คืน(พ.ย.-ธ.ค.62)

EK0005A_WINTER 2019

ทัวร์เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม 7วัน4คืน(พ.ย.-ธ.ค.62)

เริ่มต้น 39,900 บาท

ทัวร์เยอรมนี

ทัวร์เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม 7 วัน

ทัวร์ยุโรปราคาดีๆ โดยสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK

กำหนดการ เดินทาง พฤศจิกายน- ธันวาคม 2562

>>ราคาเริ่มต้นที่ 39,900.- (ยังไม่รวมวีซ่า)

 

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์ 

โคโลญจน์ มหาวิหารโคโลญจน์ กรุงอัมสเตอร์ดัม

หมู่บ้านกังหันซานส์สคันส์  แอนท์เวิร์ป  เกนท์ บรัสเซลล์ 

พิเศษ ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์นและล่องเรือหลังคากระจก

 

อัตราค่าบริการ  Code : EK005A

กำหนดการเดินทาง

ราคา
พฤศจิกายน 12-18 พฤศจิกายน 2562 39,900
ธันวาคม 4-10 ธันวาคม 2562 41,900
  • ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอยื่นวีซ่ากลุ่มเชงเก้น 3,500 / ท่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมทุกกรณี
  • ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น (2 ยูโร x 5 วัน = 10 ยูโร)
  • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 100 x 7 วัน = 700 บาท