ทัวร์เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม 7วัน มี.ค.-พ.ค.63 (EK)

EK005 TULIP WINTER-2020

ทัวร์เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม 7วัน มี.ค.-พ.ค.63 (EK)

เริ่มต้น 40,900 บาท

ทัวร์เยอรมนี

ทัวร์เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม 7วัน 4คืน

เข้าชมเทศกาลสวนทิวลิป KEUKENHOF 2020

ทัวร์ยุโรปราคาดีๆ โดยสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ EK

กำหนดการเดินทาง มีนาคม – เมษายน 2563

>>>ราคาเริ่มต้นที่ 40,900 บาท   

 

ไฮไลท์โปรแกรมเที่ยว

เข้าชมเทศกาลสวนทิวลิป KEUKENHOF 2020

มหาวิหารโคโลญจน์ หมู่บ้านกีร์ธูร์น กรุงอัมสเตอร์ดัม

ล่องเรือหลังคากระจก แอนท์เวิร์ป เกนท์ บรัสเซลล์ 

ช้อปปิ้ง Batavia Stad Fashion Outlet

 

อัตราค่าบริการ 

กำหนดการเดินทาง ราคา
มีนาคม 18-24 / 24-30 / 26 มี.ค. – 01 เม.ย. /

 27 มี.ค. – 02 เม.ย. 2563

40,900
เมษายน 9-15/ 11-17 เม.ย. 2563 49,900
14-20 / 22/28 / 27 เม.ย. – 3 พ.ค. /

 29 เม.ย.– 5 พ.ค.

42,900
พฤษภาคม 4-10 / 5-11 พ.ค. 2563 42,900

 

อัตรานี้ไม่รวม

  • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ
  • ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น (2 ยูโร x 5 วัน = 10 ยูโร)
  • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 100 x 7 วัน = 700 บาท