ทัวร์เยอรมัน ออสเตรีย เช็ก สโลวาเกีย ฮังการี (มี.ค.-ต.ค.63)

BT-EUR001_TG (1)

ทัวร์เยอรมัน ออสเตรีย เช็ก สโลวาเกีย ฮังการี (มี.ค.-ต.ค.63)

เริ่มต้น 55,900 บาท

ทัวร์เยอรมนี

ทัวร์เยอรมัน ออสเตรีย เช็ก สโลวาเกีย ฮังการี 9วัน 6คืน

ชื่อโปรแกรมทัวร์มหัศจรรย์ EASTERN EUROPE บินตรงการบินไทย 

เดินทางโดยสายการบิน Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง มีนาคม – ตุลาคม 2563

>>โปรโมชั่นพิเศษ!!!  ราคาเริ่มต้น 55,900.- 

 

 

อัตราค่าบริการ  (Code : EUR001TG)

กำหนดการเดินทาง ราคาผู้ใหญ่

(พักห้องละ 2 ท่าน)

5-13 มี.ค. 63 55,900
19 – 27 มี.ค. 63 59,900
8 – 16 เม.ย. 63 62,900
13 – 21 เม.ย. 63 62,900
30 – 8 พ.ค. 63 62,900
21 – 29 พ.ค. 63 61,900
1 – 9 มิ.ย. 63 59,900
25 – 3 ก.ค. 63 61,900
7 – 15 ส.ค. 63 62,900
17 – 25 ก.ย. 63 60,900
8 – 16 ต.ค. 63 62,900
21 – 29 ต.ค. 63 62,900

***ท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดโปรแกรมได้ที่ลิ้งด้านล่างค่ะ >>>