ทัวร์เวียดนามกลาง รักนะ บานาฮิลล์ 4วัน3คืน ก.พ.-มิ.ย.63 (PG)

GQ1DAD-PG007

ทัวร์เวียดนามกลาง รักนะ บานาฮิลล์ 4วัน3คืน ก.พ.-มิ.ย.63 (PG)

เริ่มต้น 12,999 บาท

ทัวร์เวียดนามกลาง

ทัวร์เวียดนามกลาง รักนะบานาฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน 4วัน3คืน

 

บินตรงสู่เมืองดานัง โดยสายการบิน Bangkok Airways

กำหนดการเดินทางระหว่างวันที่ กุมภาพันธ์-มิถุนายน 2563

***ทัวร์ราคาพิเศษ เริ่มต้น….12,999 บาท** 

 

โปรแกรมเวียดนาม >>>

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ-ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง-เมืองเว้-วัดเทียนมู่-ตลาดดองบา-ล่องเรือแม่น้ำหอม -เมืองเว้

(PG947:11.00-12.40)

วันที่ 2. เมืองเว้-พระราชวังไดโน้ย-ดานัง-บานาฮิลล์-กระเช้าลอยฟ้า-สวนสนุกThe Fantasy Park-สวนดอกไม้LE JARDIN D’AMOUR-สะพานมือโกเด้นบริดจ์ (Golden Bridge)-บานาฮิลล์

วันที่ 3. บานาฮิลล์-วัดหลินห์อึ๋ง-เมืองฮอยอัน-ล่องเรือกระด้ง-ผ่านชมหมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน-สะพานมังกร-เมืองดานัง

วันที่ 4. เมืองดานัง-ตลาดฮาน-ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง-กรุงเทพฯ(PG948:13.40-15.20)

        

อัตราค่าบริการ (Code: GQDAD-PG007)

วันที่ 23-26 กุมภาพันธ์  2563 12,999.-
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ -02 มีนาคม  2563 13,999.-
วันที่ 01-04 มีนาคม  2563 13,999.-
วันที่ 08-11 มีนาคม  2563 12,999.-
วันที่ 15-18 มีนาคม  2563 12,999.-
วันที่ 22-25 มีนาคม  2563 12,999.-
วันที่ 27-30 มีนาคม  2563 12,999.-
วันที่ 29 มีนาคม-01 เมษายน  2563 12,999.-
วันที่ 03-06 เมษายน  2563 16,999.-
วันที่ 05-08 เมษายน  2563 15,999.-
วันที่ 10-13 เมษายน  2563 16,999.-
วันที่ 17-20 เมษายน  2563 15,999.-
วันที่ 19-22 เมษายน  2563 15,999.-
วันที่ 24-27 เมษายน  2563 15,999.-
วันที่ 01-04 พฤษภาคม 2563 16,999.-

ท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดโปรแกรมได้ที่ลิ้งด้านล่างค่ะ >>>

***ขอรับไฟล์โปรแกรมเต็มๆได้ที่ Line ID : starlighttravel / 095-2624694