ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน 4วัน3คืน ม.ค.-มิ.ย.63 (PG)

DAD01 JAN-JUN 2020

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน 4วัน3คืน ม.ค.-มิ.ย.63 (PG)

เริ่มต้น 13,999 บาท

ทัวร์เวียดนามกลาง

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน 4วัน3คืน

บินตรงสู่เมืองดานัง โดยสายการบิน Bangkok Airways

PG 997 BKK(กรุงเทพ) – DAD(ดานัง) 16.20– 18.10
PG 998 DAD(ดานัง) – BKK(กรุงเทพ) 18.55 – 20.45

**โหลดกระเป๋าสัมภาระโดยน้ำหนักไม่เกิน20ก.ก. (1 ชิ้น)และ ถือขึ้นเครื่องบินได้น้ำหนักไม่เกิน

กำหนดการเดินทางระหว่างวันที่ มกราคม – มิถุนายน 2563

***ทัวร์ราคาพิเศษ เริ่มต้น….13,999 บาท** 

 

โปรแกรมเวียดนาม >>>

DAY 1

 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เมืองดานัง – สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก                   

DAY 2

 เมืองโบราณฮอยอัน – ล่องเรือกระด้ง – ร้านไม้ไผ่ – วัดเทียนมู่ – ตลาดดองบา – ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม

DAY 3

 พระราชวังเว้ – ร้านเยื่อไม้ – ขึ้นกระเช้าสู่บาน่าฮิลล์ – สะพานสีทอง – สวนดอกไม้ฝรั่งเศส – นั่งรถราง – โรงเก็บไวน์  

DAY 4

สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค – วัดหลินอึ๋ง – หาดหมีเค – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – สนามบินดานัง – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 

      

อัตราค่าบริการ (Code: DAD01)

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ ห้องละ

2-3 ท่าน
อัตราท่านละ

01 – 04 มกราคม 15999
02 – 05 มกราคม 14999
03 – 06 มกราคม 14999
04 – 07 มกราคม 14999
07 – 10 มกราคม 13999
09 – 12 มกราคม 14999
11 – 14 มกราคม 14999
12 – 15 มกราคม 14999
14 – 17 มกราคม 13999
17 – 20 มกราคม 14999
18 – 21 มกราคม 1499910999
31 มกราคม – 03 กุมภาพันธ์ 14999
01 – 04 กุมภาพันธ์ 14999 11999
02 – 05 กุมภาพันธ์ 14999 11999
04 – 07 กุมภาพันธ์ 13999
06 – 09 กุมภาพันธ์ 14999
08 – 11 กุมภาพันธ์ 15999
10 – 13 กุมภาพันธ์ 15999
11 – 14 กุมภาพันธ์ 13999
12 – 15 กุมภาพันธ์ 14999 12999
15 – 18 กุมภาพันธ์ 14999 12999
16 – 19 กุมภาพันธ์ 14999
17 – 20 กุมภาพันธ์ 13999
19 – 22 กุมภาพันธ์ 14999
20 – 23 กุมภาพันธ์ 14999
25 – 28 กุมภาพันธ์

พักดานัง 2 คืน

13999
26 – 29 กุมภาพันธ์ 14999
27 กุมภาพันธ์ – 01 มีนาคม 14999
28 กุมภาพันธ์ – 02 มีนาคม 14999
29 กุมภาพันธ์ – 03 มีนาคม 14999

ท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดโปรแกรมได้ที่ลิ้งด้านล่างค่ะ >>>

***ขอรับไฟล์โปรแกรมเต็มๆได้ที่ Line ID : starlighttravel / 095-2624694